Tagarchief: Betonherstel

Roadshow | ‘Herstellen van beton – kritische aspecten voor de aannemer voor een duurzaam betonherstel’

Fereb-dbh_07_horizontal-kopiëren
Lees het gehele artikel

Meer en meer betonnen constructies en gebouwen zijn toe aan een (dringende) herstelling. In de media staan er tegenwoordig regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur en gebouwen. Men kan dus verwachten dat het aantal opdrachten voor betonherstel enkel zal stijgen.

Een Europese studie toont echter aan dat deze betonherstellingen, in meer dan vijftig procent van de gevallen, reeds binnen de tien jaar falen. Nochtans is de nodige kennis beschikbaar voor een duurzaam resultaat. Waar loopt het dus mis?

Fereb Aanbregen mortel kopiëren

Roadshows
Tijdens de roadshows zullen experts verschillende belangrijke aspecten voor een duurzaam betonherstel in detail toelichten. Deze Roadshows kaderen in het VISiv-traject ‘Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren’, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het doel van het project is de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Datum en plaats van de roadshows:

 • Woensdag 13 maart 2019 Huis van de bouw, Tramstraat 59 – 3590 Zwijnaarde
 • Woensdag 27 maart 2019 Confederatie Bouw Antwerpen, Th. Van Rijswijckplaats 7 – 2000 Antwerpen
 • Woensdag 3 april 2019 Confederatie Bouw West-Vlaanderen, Kortrijksestraat 398 A – 8500 Kortrijk 
 • Woensdag 24 april Wetenschapspark 33 – 3590 Diepenbeek                

Programma:      

 • 18.00 Onthaal
 • 18.15 Valkuilen bij de aanbesteding – Joost Beke
  (Bureau voor Expertise & Architectuur)
 • 18.45 Meest voorkomende vormen van betonschade en herstelmethodes – Hugo Wildemeersch (Studiebureau ABG)
 • 19.15 Regelgeving/verzekering/aansprakelijkheid –
  Meester Frank Burssens (Everest Advocaten)
 • 19.45 Product- en procescertificatie – Benny Broeckaert (BCCA)
 • 20.15 Netwerking met hapje en drankje

Deelnameprijs:  € 35,-  excl. BTW per deelnemer

Inschrijvingen: via de website van Vlaamse Confederatie Bouw:
www.vcb.be/events-detail?id=1377

Tekst en Beeld | Fereb

Roadshow “Herstellen van beton – kritische aspecten voor de aannemer voor een duurzaam betonherstel”

Betonherstel
Lees het gehele artikel

Meer en meer betonnen constructies en gebouwen zijn toe aan een (dringende) herstelling. In de media staan er tegenwoordig inderdaad regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur en gebouwen. Men kan dus verwachten dat het aantal opdrachten voor betonherstel enkel zal stijgen. Een Europese studie toont echter aan dat deze betonherstellingen, in meer dan 50 % van de gevallen, reeds binnen de 10 jaar falen. Nochtans is de nodige kennis beschikbaar voor een duurzaam resultaat. Waar loopt het dus mis?

Tijdens de roadshows zullen experts verschillende belangrijke aspecten voor een duurzaam betonherstel in detail toelichten.

Datum en plaats van de roadshows:

 • Woensdag 13 maart 2019 Huis van de bouw, Tramstraat 59 – 3590 Zwijnaarde
 • Woensdag 27 maart 2019 Confederatie Bouw Antwerpen, Th. Van Rijswijckplaats 7 – 2000 Antwerpen
 • Woensdag 3 april 2019 Confederatie Bouw West-Vlaanderen, Kortrijksestraat 398 A – 8500 Kortrijk
 • Woensdag 24 april Wetenschapspark 33 – 3590 Diepenbeek

Programma:     

 • 00 Onthaal
 • 15 Valkuilen bij de aanbesteding – Joost Beke (Bureau voor Expertise & Architectuur)
 • 45 Meest voorkomende vormen van betonschade en herstelmethodes – Hugo Wildemeersch/ Steven De Clercq (Studiebureau ABG)
 • 15 Regelgeving/verzekering/aansprakelijkheid – Meester Frank Burssens (Everest Advocaten)
 • 45 Product- en procescertificatie – Benny Broeckaert (BCCA)
 • 15 Netwerking met hapje en drankje

Deelnameprijs: 35 € excl. BTW per deelnemer (voor leden VCB, WTCB, NAV en FEREB),   50 € voor niet-leden.
Inschrijvingen:
via de website van Vlaamse Confederatie Bouw http://www.vcb.be/events-detail?id=1377

Deze Roadshows kaderen in het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het doel van het project is de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Persoonlijke betonexpert

IMG_20130107_043108-kopiëren
Lees het gehele artikel

Beton is een sterk materiaal dat zich uitstekend leent als bouwmateriaal. Toch kan ook beton schade oplopen. Betonexpert Marcel Schuermans van BetonX zorgt voor schadediagnoses en herstellingen van betonstructuren in België, Nederland en Duitsland. De persoonlijk betonexpert vertelt over de veelvoorkomende oorzaken van schades en hoe hij te werk gaat.

Betonx.beDe voornaamste oorzaken van schade aan beton zijn ofwel een slechte kwaliteit van het toegepaste beton of te weinig betondekking op de wapening.

Schuermans heeft meer dan twintig jaar ervaring in de wereld van betonherstellingen en heeft ruim zeventien jaar gewerkt bij de Europees marktleider in gewapende en voorgespannen vloerelementen. Zelf heeft hij een universitaire opleiding genoten tot betontechnoloog, alsmede een universitaire titel in schadediagnose en herstellingen van betonstructuren. Sinds 2014 stelt hij als persoonlijk betonexpert zijn expertise beschikbaar aan de markt met zijn bedrijf BetonX.

Betonx.be

Corrosie

De voornaamste oorzaken van schade aan beton zijn volgens Schuermans ofwel een slechte kwaliteit van het toegepaste beton of te weinig betondekking op de wapening. “Als gevolg van weersinvloeden of hygrothermische invloeden zal vocht in het beton binnendringen en de wapening aantasten. Doordat de wapening gaat corroderen, ‘spat’ het beton uit elkaar en verliest de constructie zijn sterkte met alle gevolgen van dien. Een dergelijk schadebeeld is typisch voor appartementsgebouwen en woningen die zijn gebouwd in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw”, weet de betonexpert. “Met name de afgelopen twee jaar kwamen in deze gebouwen veel problemen aan het licht bij de talrijke renovatiewerken, zoals aantasting van betonbalken, terrassen en balkons.”

Betonx.be

Koude galva pakking

BetonX gaat steeds zeer nauwkeurig te werk, bekijkt ter plaatse het schadegeval en gaat op zoek naar een passende oplossing. Schuermans: “Het is belangrijk dat eerst een goed beeld wordt gevormd van de oorzaak van de schade. Aan de hand van de diagnose stellen we een herstelplan op waarin we de herstelwijze voorschrijven alsmede de geijkte producten. Dat is één kant van het verhaal. Indien gewenst, kunnen we ook de uitvoering voor rekening nemen. Dan brengen we de kosten voor de diagnose niet in rekening.” Schuermans geeft een voorbeeld van hoe bij BetonX een herstelling in zijn werk gaat. “In geval van corrosie op de wapening halen we al het beton rondom de wapening weg, zodat deze volledig zichtbaar wordt. Als de wapening constructief niet te ver is aangetast, wordt deze schoon gemaakt en behandeld met een koude galva pakking. De ‘krater’ wordt vervolgens opgevuld met een vezel versterkte reparatiemortel en nadien netjes afgewerkt.”

Betonx.be

De herstelling gebeurt volgens Schuermans zeer nauwkeurig en valt na uitharden nauwelijks op. “Eventueel kunnen we het herstelde oppervlak nadien nog impregneren, hydrofoberen of afwerken met een gepaste betonverf al dan niet op kleur.” Naast het herstellen van beton kan BetonX ook ingeschakeld worden bij chemische aantasting aan constructies en voor brand- of vorstschade aan constructies waarbij de stabiliteit in het gedrang komt.   

Tekst | Roel van Gils    Beeld | BetonX

Duurzaam betonherstel

Betonschade-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het niveau van de herstelwerkzaamheden aan betonconstructies als gevolg van betonschade is bedroevend slecht, zo blijkt uit Europees onderzoek. De reparaties moeten wettelijk tien jaar gegarandeerd zijn, maar houden het vaak in de praktijk nog geen vijf jaar uit. Vier belangenorganisaties in België trekken nu aan de bel en pleiten voor duurzaam betonherstel. Een gesprek met één van de initiatiefnemers, Paul Steenmans van FEREB vzw, de vereniging van specialisten in herstelling, bescherming en versteviging van beton.

BetonschadeDiverse vormen van betonschade.

De Europese studie naar betonherstellingen toont aan dat in 55% van de uitgevoerde herstellingen al na vijf jaar weer een schadebeeld ontstaat. “Eigenlijk zijn ze dan weer terug bij af en opnieuw aan herstelling toe”, zegt Steenmans. De oorzaak van de slechte kwaliteit van betonherstellingen heeft volgens Steenmans in België een aantal oorzaken. “Ten eerste ontbreekt het vaak aan een goede diagnose. Een juiste diagnose van de betonschade is absoluut noodzakelijk om te komen tot een goed herstel. Hoe ‘ziek’ is een gebouw of object en welke techniek en middelen moeten er ingezet worden om de betonconstructie te ‘genezen’? Daarom hebben de VCB (de Vlaamse Confederatie Bouw), het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en FEREB het VIS-traject Duurzaam Betonherstel in het leven geroepen. Met als doel om de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.”

Instorten balkons

Een andere oorzaak ligt ten grondslag aan de grote piek in het bouwen van appartementen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Steenmans: “Betontechnologie lag op dat moment nog niet op het niveau zoals dat nu is. Er moest snel en vooral goedkoop gebouwd worden. Controle was er nauwelijks. Daar ondervinden we nu – een jaar of vijftig na dato – de problemen van: steeds meer betonconstructies gaan schade vertonen. Een gigantische markt in België, waarbij we onderscheid maken in twee soorten schades: esthetische en structurele schade. Vooral de structurele schade, die niet altijd direct zichtbaar is, zorgt voor grote problemen. Schade aan de wapening in het beton heeft grote gevolgen. Dat hoeven we in Nederland niet uit te leggen, met de ingestorte balkons als recente voorbeelden.”

Nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2019 wordt in België een nieuwe wet van kracht die het uitvoeren van betonherstellingen aan appartementsgebouwen moet versoepelen. Een zegen, vindt Steenmans. “Bij problemen in appartementsgebouwen moeten de kosten immers gedragen worden door alle bewoners. Er zijn er altijd wel een paar die financieel niet bij machte zijn om de kosten te dragen. In het verleden zette dat een rem op de herstelwerkzaamheden. De nieuwe wet maakt dat eenvoudiger.”

Projectgebonden garantieverzekering

FEREB heeft in samenwerking met TÜV een procedure op punt gesteld voor de renovatie van appartementsgebouwen waarin alle aspecten van een duurzame betonherstelling zijn opgenomen. “Het is een compleet pakket waarbij eerst een diagnose wordt gesteld op basis van een vooronderzoek en vervolgens de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met gecertificeerde producten en door gecertificeerde aannemers. Na uitvoering wordt een attest opgesteld en worden de modaliteiten vastgelegd voor een jaarlijkse controle en onderhoud gedurende de garantieperiode van tien jaar. Doordat ook verzekeraars en banken in de procedure zijn betrokken, kunnen de werken altijd doorgaan en is een hoogwaardig eindresultaat gegarandeerd”, besluit Steenmans.    

Tekst | Roel van Gils   Beeld | FEREB