Tagarchief: FEREB

Save the date – Webinar |  “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”

dbh_07_horizontal-kopieren
Lees het gehele artikel

WTCB, VCB, en FEREB organiseren op woensdag 26 augustus 2020 van 10.30 uur tot 12.00 uur een webinar met als thema “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”.

In het kader van een duurzaam beheer (onderhoud en herstelling) van betonstructuren, vormt monitoring een belangrijke tool. Een grote verscheidenheid aan innovatieve monitoringtechnieken laten immers toe om, vaak vanop afstand, de schadetoestand van de structuren op te volgen en o.a. vervormingen, trillingen, spanningen en omgevingsomstandigheden op te meten. Bovendien kan men ook de duurzaamheid van uitgevoerde betonherstellingen controleren.

Tijdens dit webinar zullen experten, elk vanuit hun domein, hun praktijkervaring delen omtrent het monitoren en beheren van betonconstructies. Hierbij komen de meest innovatieve technieken aan bod, zoals het gebruik van optische vezels, satellieten, laser, drones maar ook kathodische bescherming. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging met het gedetailleerde programma. Inschrijven kan door te klikken op deze link.

De voertaal van het webinar is het Nederlands.

Met het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, willen de partnerorganisaties de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers, studiebureaus en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Seminarie met demonstraties kon rekenen op heel wat geïnteresseerden

dsc_0010
Lees het gehele artikel

Op 8 oktober jl. organiseerde FEREB vzw in samenwerking met WTCB een seminarie met demonstraties “Spuitmortels voor duurzame herstelling en bescherming van beton”.

Dit seminarie kaderde tevens in het VIS-traject “Duurzaam betonherstel” geïnitieerd  door Vlaio met als doel de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten, studiebureaus, …), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Meer dan 146 geïnteresseerden, studiebureaus, aannemers, openbare diensten meldden zich voor dit seminarie in de Universiteit van Luik. Tijdens 3 uiteenzettingen werden de verschillende technieken van betonherstelling met spuitmortels toegelicht door inspirerende gastsprekers. Ir. Bram Dooms, Adjunct Labohoofd, Labo Betontechnologie WTCB bracht de basisbegrippen omtrent technieken voor spuitmortels voor betonherstelling

André De Meyer, MMB Machines sprak over do’s en dont’s i.v.m. verschillende spuittechnieken, de nodige voorbereidingen, bijpassende accessoires, handige tips. Tenslotte vertelde Guido Van Der Borgh, FEREB vzw meer over procescertificatie voor verwerking van spuitmortels voor betonherstelling.Tegelijk werden er door de verschillende producenten van reparatie- en beschermingsmortels als BASF, MC Bauchemie, SIKA, Grouttech, Promat en Mapei praktische demonstraties georganiseerd.

Meer informatie over betonherstellingen, fabrikanten, aannemers en dienstverleners vindt u terug op de website www.fereb.be 

De presentaties van dit seminarie zijn beschikbaar op de website www.duurzaam-betonherstel.be

Duurzaam betonherstel

Betonschade-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het niveau van de herstelwerkzaamheden aan betonconstructies als gevolg van betonschade is bedroevend slecht, zo blijkt uit Europees onderzoek. De reparaties moeten wettelijk tien jaar gegarandeerd zijn, maar houden het vaak in de praktijk nog geen vijf jaar uit. Vier belangenorganisaties in België trekken nu aan de bel en pleiten voor duurzaam betonherstel. Een gesprek met één van de initiatiefnemers, Paul Steenmans van FEREB vzw, de vereniging van specialisten in herstelling, bescherming en versteviging van beton.

BetonschadeDiverse vormen van betonschade.

De Europese studie naar betonherstellingen toont aan dat in 55% van de uitgevoerde herstellingen al na vijf jaar weer een schadebeeld ontstaat. “Eigenlijk zijn ze dan weer terug bij af en opnieuw aan herstelling toe”, zegt Steenmans. De oorzaak van de slechte kwaliteit van betonherstellingen heeft volgens Steenmans in België een aantal oorzaken. “Ten eerste ontbreekt het vaak aan een goede diagnose. Een juiste diagnose van de betonschade is absoluut noodzakelijk om te komen tot een goed herstel. Hoe ‘ziek’ is een gebouw of object en welke techniek en middelen moeten er ingezet worden om de betonconstructie te ‘genezen’? Daarom hebben de VCB (de Vlaamse Confederatie Bouw), het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en FEREB het VIS-traject Duurzaam Betonherstel in het leven geroepen. Met als doel om de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.”

Instorten balkons

Een andere oorzaak ligt ten grondslag aan de grote piek in het bouwen van appartementen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Steenmans: “Betontechnologie lag op dat moment nog niet op het niveau zoals dat nu is. Er moest snel en vooral goedkoop gebouwd worden. Controle was er nauwelijks. Daar ondervinden we nu – een jaar of vijftig na dato – de problemen van: steeds meer betonconstructies gaan schade vertonen. Een gigantische markt in België, waarbij we onderscheid maken in twee soorten schades: esthetische en structurele schade. Vooral de structurele schade, die niet altijd direct zichtbaar is, zorgt voor grote problemen. Schade aan de wapening in het beton heeft grote gevolgen. Dat hoeven we in Nederland niet uit te leggen, met de ingestorte balkons als recente voorbeelden.”

Nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2019 wordt in België een nieuwe wet van kracht die het uitvoeren van betonherstellingen aan appartementsgebouwen moet versoepelen. Een zegen, vindt Steenmans. “Bij problemen in appartementsgebouwen moeten de kosten immers gedragen worden door alle bewoners. Er zijn er altijd wel een paar die financieel niet bij machte zijn om de kosten te dragen. In het verleden zette dat een rem op de herstelwerkzaamheden. De nieuwe wet maakt dat eenvoudiger.”

Projectgebonden garantieverzekering

FEREB heeft in samenwerking met TÜV een procedure op punt gesteld voor de renovatie van appartementsgebouwen waarin alle aspecten van een duurzame betonherstelling zijn opgenomen. “Het is een compleet pakket waarbij eerst een diagnose wordt gesteld op basis van een vooronderzoek en vervolgens de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met gecertificeerde producten en door gecertificeerde aannemers. Na uitvoering wordt een attest opgesteld en worden de modaliteiten vastgelegd voor een jaarlijkse controle en onderhoud gedurende de garantieperiode van tien jaar. Doordat ook verzekeraars en banken in de procedure zijn betrokken, kunnen de werken altijd doorgaan en is een hoogwaardig eindresultaat gegarandeerd”, besluit Steenmans.    

Tekst | Roel van Gils   Beeld | FEREB