Tagarchief: FEREB

“Kathodische Bescherming voor de levensduurverlenging van nieuwe en bestaande betonconstructies”

Lees het gehele artikel

Beton is een duurzaam bouwmateriaal dat architecten inspireert en aannemers mogelijkheden biedt om sneller en efficiënter te bouwen. Maar ook beton is onderhevig aan veroudering en soms kan er schade ontstaan. Om de levensduur van nieuwe en herstelde betonconstructies aanzienlijk te verlengen, is kathodische bescherming (KB) één van de methodes die met succes wordt toegepast.

Op vrijdag 21 oktober 2022 organiseren BBG en FEREB een seminarie over KB waar enkele ervaren experts u zullen inwijden in deze technologie.

Programma:

13.00 uur: Onthaal

13.30 uur: Inleiding: Belgische Beton Groepering en FEREB

14.00 uur:

  • Betonschade door wapeningscorrosie: mogelijke oorzaken, technieken voor de diagnose en keuze van de herstel- en beschermmethoden
  • Basisprincipes KB

Bram Dooms – WTCB

14.40 uur:

  • De (on)zin van KB: evolutie en prognose van KB in België
  • Specifiek vooronderzoek en duurzaamheidsaspecten van KB

Prof. dr. ir. Bart Craeye – Universiteit Antwerpen/Odisee Hogeschool

15.20 uur: Pauze

Vervolg programma:

16.00 uur:

  • KB met opgedrukte stoom (ICCP): van ontwerp tot opvolging

Anthony van den Hondel – CP-Advice

16.40 uur:

  • KB met opofferanodes (GCP): van ontwerp tot opvolging

Ing. Bert Kriekemans  – Zaakvoerder  Fortius

17.20 uur: Receptie

Praktische informatie:

Plaats: Syntra AB Campus Leuven – Geldenaaksebaan 327 – 3001 Haasrode

Deelname: 125 € voor leden BBG/FEREB– 200 € voor niet-leden

Steeds meer betonnen constructies zijn dringend toe aan reparatie

Aanbrengen-carbonatartieremmende-coating-na-betonherstelling(EN
Lees het gehele artikel

In België zet FEREB (Federatie van specialisten in reparatie, versteviging en bescherming van betonconstructies) zich samen met haar leden in voor duurzame en kwalitatieve betonreparaties. Ze heeft hiervoor een certificatiesysteem uitgewerkt, gebaseerd op de Europese Norm EN 1504. Deze norm beschrijft specificaties inzake identificatie, prestaties en veiligheid van producten en systemen die worden gebruikt voor structurele en niet-structurele betonreparaties.

Diagnose, de basis van een duurzame betonreparatie

De oorzaken van betonschade zijn uiteenlopend. Carbonatatie en chloriden zijn de voornaamste, maar daarnaast kunnen ook chemische invloeden, mechanische belasting, waterinfiltratie of ASR betonschade veroorzaken. Een grondig vooronderzoek of diagnose door een deskundig studiebureau of architect dringt zich daarom op. Zonder degelijke diagnose, welke trouwens wettelijk wordt bepaald volgens de norm EN 1504, is een duurzame betonreparatie niet mogelijk.

Beschermen van de wapening.

Voorbereiding van de ondergrond

Op basis van de diagnose worden de beschadigde oppervlakken van de constructie gedetecteerd en gemarkeerd. Door middel van een drilboor wordt het loszittend en gecarbonateerd beton rondom de wapening verwijderd tot op een diepte van ca. 1 cm achter de wapening. Voor grotere betonreparaties wordt vandaag meer en meer hydrodemolition toegepast. Het beschadigd beton wordt onder hoge waterdruk verwijderd. Voordeel van dit systeem is dat, in tegenstelling tot pneumatische verwijdering, geen trillingen ontstaan in de wapening die eventuele microscheurtjes kunnen veroorzaken in de niet-beschadigde betonstructuur.

Bescherming van de gecorrodeerde wapening

In bijna alle gevallen is de wapening bij betonschade sterk gecorrodeerd. Om verdere corrosie tegen te gaan, wordt de wapening gezandstraald. Dit zorgt voor een optimaal elektrochemisch contact tussen het staal en de herstelmortel. Indien de betondekking dunner is dan ca. 2 cm, dan wordt de wapening extra beschermd door middel van een op cement gebaseerde coating. Daar waar de wapening volledig is doorgeroest wordt, indien structureel nodig, een nieuwe wapening aangebracht.

Indien bij de diagnose betonschade de aanwezigheid van chloriden werd vastgesteld, dienen in de bestektekst specifieke instructies omtrent de hersteltechniek en bijkomende beschermingstechnieken te worden opgenomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de densiteit van de aanwezige chlorides. Ter voorkoming van nieuwe schade wordt hier vaak kathodische bescherming met opofferingsanodes of met opgelegde stroom toegepast.

Hydrodemolition.

Keuze van de herstelmortel

De herstelmortel heeft specifieke eigenschappen in functie van de te herstellen beton en moet het CE-label dragen. De meeste fabrikanten onderwerpen hun producten aan een extra keuring door BCCA voor het bekomen van een BENOR certificaat. Reparatiemortels kunnen zowel manueel als machinaal verwerkt worden. Manuele verwerking wordt meestal toegepast bij kleinere oppervlakken. Voor de grotere projecten maakt men gebruik van spuitmortels of nivelleermortels, waarvoor een aangepaste bekisting moet worden geplaatst. In de praktijk stellen we vast dat meer en meer overgeschakeld wordt op deze innovatieve systemen. Dit gaat niet alleen sneller, maar zorgt ook voor een betere hechting van de mortel.

De hoeveelheid toegevoegd water, de mengtijden en de pauzes tussen de beide mengprocessen zijn bepalend voor de kwaliteit van de reparatiemortel. Tijdens en na de uitvoering van de reparatie dienen de nodige controles te worden uitgevoerd. Zo worden bij het aanmaken van de mortel alle gegevens als identificatienummer, uur van de aanmaak, enz. genoteerd. Tussentijds en na de werken worden er op verscheidene plaatsen hechtproeven uitgevoerd.

Bescherming van de betonconstructie

Een Life Cycle Cost model, gemaakt op basis van projectinformatie en producteigenschappen, geeft een kostenvergelijk tussen betonreparatie in combinatie met een bescherming en betonreparatie zonder bescherming. Dit rapport stelt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in bescherming een besparing oplevert van 3 tot 5 euro in terugkerende reparatiekosten. Maar ook dat een gepaste bescherming gemiddeld drie reparatiecycli elimineert binnen de levensduur van de structuur. Zodra de betonreparatie is uitgevoerd, dient er dus een bescherming te worden aangebracht om op termijn nieuwe schade te voorkomen. De bescherming moet in eerste plaats in overeenstemming zijn met de omgevingscondities beschreven in EN 206-1 (betonnorm). NBN EN 1504-2 specificeert dan op zijn beurt de verschillende types van beschermingsproducten.

Diagnose-detectie wapening.

Controle en monitoring

Het duurzaam beheren van betonconstructies door controle en monitoring is een laatste schakel in het proces dat zal leiden tot een duurzaam betonherstel. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Een permanent beheer door monitoring van betonconstructies kan heel wat leed en vooral kosten besparen. Dankzij controle en monitoring kan men in vele gevallen de evolutie van schade vooraf gaan voorspellen en problemen tijdig detecteren, om op het gepaste moment in te grijpen.

Controle en monitoring van betonconstructies heeft vooral tot doel om de veiligheid en de continuïteit in het gebruik te garanderen. We definiëren hierbij verschillende veiligheidsniveaus welke door de betonschade kunnen worden veroorzaakt. Het kan hier gaan over esthetische schade, niet-structurele of beginnende of ernstige structurele schade.   

Basisopleidingen “duurzaam betonherstel” voor arbeiders

IMG_2580
Lees het gehele artikel

In samenwerking met Syntra Business PXL te Genk, organiseert FEREB vzw basisopleidingen duurzaam betonherstel.  Deze basisopleiding richt zich in de eerste plaats tot bedrijven met  arbeiders die weinig of geen ervaring hebben in betonherstel maar ook naar mensen die zich hierin willen bekwamen en werk zoeken in deze boeiende en toekomstgerichte sector.

Deze ééndaagse basisopleiding bestaat uit een theoretisch toelichting in de voormiddag en een praktijkcursus in de namiddag.

De prijs voor deze basisopleiding bedraagt 451 € excl. BTW per deelnemer (min. 4 deelnemers). Elke deelnemer ontvangt een deelnameattest.

Deze kostprijs omvat de opleiding, de syllabus, de lunch en het attest. KMO-bedrijven kunnen een terugbetaling krijgen van een deel van de opleidingskosten via de KMO-portefeuille.

Daarnaast bieden Syntra PXL en FEREB ook de mogelijkheid om een ééndaagse “gecertificeerde” basisopleiding te volgen . De deelnemers krijgen dezelfde cursus te verwerken doch deze wordt gevolgd door een theoretische en praktische proef.  Het werkstuk wordt door een extern labo aan een hechtproef onderworpen, noodzakelijk om de duurzaamheid van de herstelling te kunnen beoordelen.  Op deze manier worden de verworven competenties van de arbeider gestaafd t.a.v. derden, bv.  garantieverzekeringen.  

Elke deelnemer die slaagt in zowel het theoretische als het praktische gedeelte van de proef, ontvangt een certificaat.

 De kostprijs voor deze gecertificeerde opleiding bedraagt 751 € exclusief BTW  en omvat de prijs voor de opleiding, de syllabus, de theoretische en praktische proef, de lunch en het certificaat. KMO-bedrijven kunnen een terugbetaling krijgen van een deel van de opleidingskosten via de KMO-portefeuille.

Deze basisopleiding met  certificaat is geen equivalent of vervanging van het BENOR-certificaat uitgereikt door het BCCA, maar eerder bedoeld voor gebruik bij betonherstellingen in de private sector.

Deze basisopleiding mag beschouwd worden als een introductie op de cursus en de daaraan gekoppelde examens voor het verwerven van het Benor-certificaat bij BCCA.

Onze volgende opleiding gaat door op dinsdag 15 maart in het opleidingscentrum van Syntra Business PXL – Thor Site (Campus T2) te Genk.

Informatie omtrent deze basisopleidingen: info@fereb.be

Inschrijvingen voor deze basisopleidingen:  linda.vermeulen@syntra-business.be

Videofilm “Duurzaam betonherstel”

Naamloos-2-kopiëren-8
Lees het gehele artikel

Het doel van het project is de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Om deze boodschap verder te verspreiden en te ondersteunen, realiseerde FEREB een educatieve videofilm “Duurzaam betonherstel”.

Deze videofilm “Duurzaam betonherstel” visualiseert de verschillende stappen die nodig zijn om een betonnen constructie duurzaam en kwalitatief te herstellen.  We bekijken de pathologie van de schade en gaan dieper in op de diagnose of het vooronderzoek, noodzakelijk om de oorzaak en omvang van de schade te bepalen. Aansluitend focussen we op de voorbereiding van de ondergrond en de verscheidene hersteltechnieken. Tenslotte wijzen we op het belang van bescherming, monitoring en periodiek onderhoud om de levensduur van het beton en de betonherstelling te verhogen.

Meer informatie over “Duurzaam betonherstel” vindt u op:

FEREB vzw – info@fereb.be

Save the date – Webinar |  “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”

dbh_07_horizontal-kopieren
Lees het gehele artikel

WTCB, VCB, en FEREB organiseren op woensdag 26 augustus 2020 van 10.30 uur tot 12.00 uur een webinar met als thema “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”.

In het kader van een duurzaam beheer (onderhoud en herstelling) van betonstructuren, vormt monitoring een belangrijke tool. Een grote verscheidenheid aan innovatieve monitoringtechnieken laten immers toe om, vaak vanop afstand, de schadetoestand van de structuren op te volgen en o.a. vervormingen, trillingen, spanningen en omgevingsomstandigheden op te meten. Bovendien kan men ook de duurzaamheid van uitgevoerde betonherstellingen controleren.

Tijdens dit webinar zullen experten, elk vanuit hun domein, hun praktijkervaring delen omtrent het monitoren en beheren van betonconstructies. Hierbij komen de meest innovatieve technieken aan bod, zoals het gebruik van optische vezels, satellieten, laser, drones maar ook kathodische bescherming. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging met het gedetailleerde programma. Inschrijven kan door te klikken op deze link.

De voertaal van het webinar is het Nederlands.

Met het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, willen de partnerorganisaties de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers, studiebureaus en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Seminarie met demonstraties kon rekenen op heel wat geïnteresseerden

dsc_0010
Lees het gehele artikel

Op 8 oktober jl. organiseerde FEREB vzw in samenwerking met WTCB een seminarie met demonstraties “Spuitmortels voor duurzame herstelling en bescherming van beton”.

Dit seminarie kaderde tevens in het VIS-traject “Duurzaam betonherstel” geïnitieerd  door Vlaio met als doel de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten, studiebureaus, …), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

Meer dan 146 geïnteresseerden, studiebureaus, aannemers, openbare diensten meldden zich voor dit seminarie in de Universiteit van Luik. Tijdens 3 uiteenzettingen werden de verschillende technieken van betonherstelling met spuitmortels toegelicht door inspirerende gastsprekers. Ir. Bram Dooms, Adjunct Labohoofd, Labo Betontechnologie WTCB bracht de basisbegrippen omtrent technieken voor spuitmortels voor betonherstelling

André De Meyer, MMB Machines sprak over do’s en dont’s i.v.m. verschillende spuittechnieken, de nodige voorbereidingen, bijpassende accessoires, handige tips. Tenslotte vertelde Guido Van Der Borgh, FEREB vzw meer over procescertificatie voor verwerking van spuitmortels voor betonherstelling.Tegelijk werden er door de verschillende producenten van reparatie- en beschermingsmortels als BASF, MC Bauchemie, SIKA, Grouttech, Promat en Mapei praktische demonstraties georganiseerd.

Meer informatie over betonherstellingen, fabrikanten, aannemers en dienstverleners vindt u terug op de website www.fereb.be 

De presentaties van dit seminarie zijn beschikbaar op de website www.duurzaam-betonherstel.be

Duurzaam betonherstel

Betonschade-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het niveau van de herstelwerkzaamheden aan betonconstructies als gevolg van betonschade is bedroevend slecht, zo blijkt uit Europees onderzoek. De reparaties moeten wettelijk tien jaar gegarandeerd zijn, maar houden het vaak in de praktijk nog geen vijf jaar uit. Vier belangenorganisaties in België trekken nu aan de bel en pleiten voor duurzaam betonherstel. Een gesprek met één van de initiatiefnemers, Paul Steenmans van FEREB vzw, de vereniging van specialisten in herstelling, bescherming en versteviging van beton.

BetonschadeDiverse vormen van betonschade.

De Europese studie naar betonherstellingen toont aan dat in 55% van de uitgevoerde herstellingen al na vijf jaar weer een schadebeeld ontstaat. “Eigenlijk zijn ze dan weer terug bij af en opnieuw aan herstelling toe”, zegt Steenmans. De oorzaak van de slechte kwaliteit van betonherstellingen heeft volgens Steenmans in België een aantal oorzaken. “Ten eerste ontbreekt het vaak aan een goede diagnose. Een juiste diagnose van de betonschade is absoluut noodzakelijk om te komen tot een goed herstel. Hoe ‘ziek’ is een gebouw of object en welke techniek en middelen moeten er ingezet worden om de betonconstructie te ‘genezen’? Daarom hebben de VCB (de Vlaamse Confederatie Bouw), het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en FEREB het VIS-traject Duurzaam Betonherstel in het leven geroepen. Met als doel om de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.”

Instorten balkons

Een andere oorzaak ligt ten grondslag aan de grote piek in het bouwen van appartementen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Steenmans: “Betontechnologie lag op dat moment nog niet op het niveau zoals dat nu is. Er moest snel en vooral goedkoop gebouwd worden. Controle was er nauwelijks. Daar ondervinden we nu – een jaar of vijftig na dato – de problemen van: steeds meer betonconstructies gaan schade vertonen. Een gigantische markt in België, waarbij we onderscheid maken in twee soorten schades: esthetische en structurele schade. Vooral de structurele schade, die niet altijd direct zichtbaar is, zorgt voor grote problemen. Schade aan de wapening in het beton heeft grote gevolgen. Dat hoeven we in Nederland niet uit te leggen, met de ingestorte balkons als recente voorbeelden.”

Nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2019 wordt in België een nieuwe wet van kracht die het uitvoeren van betonherstellingen aan appartementsgebouwen moet versoepelen. Een zegen, vindt Steenmans. “Bij problemen in appartementsgebouwen moeten de kosten immers gedragen worden door alle bewoners. Er zijn er altijd wel een paar die financieel niet bij machte zijn om de kosten te dragen. In het verleden zette dat een rem op de herstelwerkzaamheden. De nieuwe wet maakt dat eenvoudiger.”

Projectgebonden garantieverzekering

FEREB heeft in samenwerking met TÜV een procedure op punt gesteld voor de renovatie van appartementsgebouwen waarin alle aspecten van een duurzame betonherstelling zijn opgenomen. “Het is een compleet pakket waarbij eerst een diagnose wordt gesteld op basis van een vooronderzoek en vervolgens de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met gecertificeerde producten en door gecertificeerde aannemers. Na uitvoering wordt een attest opgesteld en worden de modaliteiten vastgelegd voor een jaarlijkse controle en onderhoud gedurende de garantieperiode van tien jaar. Doordat ook verzekeraars en banken in de procedure zijn betrokken, kunnen de werken altijd doorgaan en is een hoogwaardig eindresultaat gegarandeerd”, besluit Steenmans.    

Tekst | Roel van Gils   Beeld | FEREB