Tagarchief: Hanse Staalbouw

Nieuwe rolbrug jachthaven Brouwershaven nadert zijn voltooiing

foto-1-hanse-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds eind juni kunnen fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers de sluis bij de jachthaven van het Zeeuwse Brouwershaven weer oversteken. Eén en ander is het gevolg van de aanleg van een rolbrug, waarvan een soortgelijke uitvoering ook in Middelharnis is gelegen. Het bijzondere van deze brug is dat passanten hem zélf met een simpele druk op de knop in werking kunnen stellen, zónder dat de scheepvaart en bootjesmensen er enig ongemak van ondervinden. De in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland gerealiseerde rolbrug is mede het resultaat van de hechte samenwerking tussen hoofdaannemer Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk en de vanuit Nieuwe-Tonge opererende machinebouwer Breston.

De stadsraad van Brouwershaven maakte zich jarenlang sterk voor de komst van de nieuwe havenbrug. Op de plek waar de huidige brug is geplaatst, lag in het verleden een loopbrug die na een onderhoudsbeurt niet meer terugkwam. Het gevolg hiervan was dat passanten helemaal om de haven moesten heenlopen om aan de andere zijde van de sluis te belanden. Met de komst van de rolbrug, een op de sluis aangesloten stalen constructie, is dat ongemak definitief verholpen. Naast het feit dat er een functionele loopbrug gerealiseerd moest worden, was het vooral zaak een oplossing te bedenken die de veiligheid van de gebruikers en de scheepvaart garandeert en eventuele overlast tot een minimum beperkt. Gedurende het gehele traject hebben Hanse Staalbouw en Breston prima met elkaar opgetrokken en heeft de onderlinge communicatie en afstemming tot het gewenste eindresultaat geleid.

Outdoor infraroodscanner voor aanwezigheidsherkenning.

 

Realisatie

Hanse Staalbouw, veelzijdig producent van stalen constructies voor onder meer de bouwsector, industriebouw en machinebouw, was als hoofdaannemer leading richting het proces tot realisatie van de nieuwe voorziening. Werkzaamheden waarbij Mariëlle Verhoek (werkvoorbereider) en Martin van de Beek (uitvoerder) nauw betrokken waren. Sinds eind juni overbrugt de 14 meter lange en 1,20 meter brede rolbrug de 8,5 meter metende sluis in de jachthaven van Brouwershaven en kunnen passanten er gebruik van maken. “Het brugdek is in onze werkplaats compleet samengesteld en bestaat uit liggers met gesneden en gezette platen ten behoeve van bekabeling en uithouders voor het leuningwerk”, aldus Van de Beek. “Ook het leuningwerk, de railsen en bordesuitlopen zijn compleet in onze werkplaats gelast, zodat op locatie alleen de constructie gesteld en het leuningwerk gemonteerd hoefde te worden. De gehele staalconstructie is hoogwaardig afgewerkt, zodat hij voorzien kon worden van een C5M coating, welke geschikt is voor het zoute klimaat.” Hanse Staalbouw vervaardigde niet alleen de stalen brugconstructie, maar verzorgde ook de engineering, het funderingswerk, het railsysteem en de montage ervan op locatie.

Uitdagingen

Verhoek en Van de Beek zijn tevreden over het eindresultaat, dat echter niet helemaal zonder slag of stoot is neergezet. “Hoewel het in beginsel een redelijk eenvoudige stalen constructie betreft, kwamen we tijdens de plaatsing ervan voor enkele logistieke en technische uitdagingen te staan”, zegt Verhoek. “Tijdens de uitvoering was er geen oversteek naar de andere zijde van de sluiskom. De 14 meter lange brug, bordesuitlopen en rails dienden over het fietspad op de dijk te worden aangevoerd. Daarnaast was er 100 meter slang nodig om het voor de fundering benodigde beton aan overzijde van de sluiskom op de juiste plaats te krijgen. Ook de doorvoer voor de elektrakabels had nogal wat voeten in aarde. Er bestond weliswaar een bestaande, vijftig jaar oude buis, maar deze was geheel verstopt en dus niet meer bruikbaar. We hebben daarom in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland een nieuwe doorvoer bedacht. Concreet gaat het daarbij om een RVS316 buis met een diameter van 220 millimeter, gelast met 5D bochten in een ‘U’ van 4,5 bij 11 meter. Deze hebben wij voorzien van circa 1.000 kilo contragewicht en met behulp van een kraanschip op de bodem van de sluiskom laten afzinken. Aansluitend was Breston in staat om zonder problemen de benodigde bekabeling door de buis te trekken.”

Ervaringen

Tot het trekken van die bekabeling alléén bleef de bijdrage van Breston echter niet beperkt. Dát blijkt uit de woorden van Peter Aarnoudse, electrical & assembly manager namens het familiebedrijf. Gespecialiseerd in onder meer de bouw van uiteenlopende machines en besturingspanelen gaf Breston in Brouwershaven een succesvol vervolg aan een eerder in Goeree-Overflakkee uitgevoerd project. “Dat betrof de automatisering van een fietsbrug”, legt Aarnoudse uit. “De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan, zorgden ervoor dat we de opdracht in Brouwershaven goed konden inschatten en voorkomende problemen, zoals het realiseren van de kabeldoorvoer naar de andere zijde van de sluiskom, tijdig konden tackelen.”

Toegangszuil

De door Breston uitgevoerde werkzaamheden kunnen divers en omvangrijk worden genoemd. Het bedrijf verzorgde de hoofdbesturing en legde volgens de geldende NEN-normen zowel het kabeltracé als de detectie- en signaleringsvoorzieningen aan. Daarnaast voerde het de mechanische engineering en krachtberekening van de brug uit. De eveneens door Breston geleverde en geplaatste bedieningszuilen verdienen volgens Aarnoudse een uitgebreidere toelichting. “De standaard geparkeerde brug geeft de scheepvaart vrije doorgang. In dat geval is de brugtoegang volledig afgesloten met een hekwerk. Wanneer een fietser, voetganger of rolstoelgebruiker de sluis wenst over te steken, meldt deze zich aan door op de RVS toegangszuil een knop in te drukken. Op een scherm, voorzien van een gehard glazen front, kan de passant vervolgens het brugproces qua tijd volgen.” Dat brugproces omvat onder andere een scan van eventuele obstakels in de sluis. Wanneer deze vrij is, rolt de brug over de sluis heen. Tijdens deze beweging wordt ook het brugdek intensief gescand. “Daartoe hebben we onder meer 2D-scanners toegepast”, aldus Aarnoudse. “De hiermee vergaarde informatie wordt aansluitend verwerkt op een veiligheids-PLC. Er vindt geen enkele beweging plaats als er iets in het scanveld wordt waargenomen. Kortom, de veiligheid van de brug ligt op een zeer hoog niveau, er wordt niets aan het toeval overgelaten. De slimme combinatie van aandrijving, besturing, beveiliging én bediening levert hieraan een beslissende bijdrage.”   

Realisatie rolbrug Brouwershaven:

foto-1-inter-techniek-kopieren
Lees het gehele artikel

De weg naar een passende en breed gedragen oplossing

Met het uitspreken van de wens om de fietsbrug over de keersluis in Brouwershaven in ere te herstellen, gaf de gelijknamige stadsraad het startschot voor de realisatie van de nieuwe rolbrug. Nadat de gemeente Schouwen-Duiveland een projectgroep samenstelde die het onderzoek naar het terugbrengen van de brug onder de loep moest nemen, startten de werkzaamheden in de jachthaven. Een traject dat door Leen van den Boogert namens technisch detacheringsbureau Inter Techniek uit Hendrik-Ido-Ambacht (onderdeel van Inter Groep Bouw & Infra) intensief werd begeleid en gestuurd.

Illustratie van de rolbrug. (Bron: businesscase DON Bureau)

 

Om tot de uiteindelijke brug te komen, dienden verschillende stappen te worden doorlopen, zo blijkt uit de woorden van den Boogert. “Allereerst moest ten behoeve van de op te stellen begrotingen het budget worden vastgesteld. De realisatie van de brug was namelijk niet opgenomen in de uitvoeringsbudgetten van de gemeente. Vandaar dat vooraf een businesscase is opgesteld. Hiertoe heeft de gemeentelijk projectleider DON Bureau uit Bergen op Zoom een studie laten doen. Vervolgens heeft DON in overleg met de opdrachtgever een schetsontwerp opgesteld. Dit ontwerp is gebaseerd op vergelijkbare bruggen in de omgeving van Schouwen-Duiveland.”

Belangen

Op basis van het schetsontwerp en de bijbehorende begroting maakte de gemeente Schouwen-Duiveland budget vrij om de gewenste infrastructurele voorziening te realiseren. Aansluitend stelde de gemeentelijk projectleider een Programma van Eisen op. “Hierin worden de technische en functionele eisen beschreven waaraan de brug zou moeten voldoen”, vervolgt Van den Boogert. “Om tot een goed eisenprogramma te komen, was het zaak om intensief te overleggen met de havenmeester, de havengebruikers en de stadsraad van Brouwershaven. Immers, de uiteenlopende en vaak tegengestelde belangen van zowel het scheepvaartverkeer als de gebruikers van de brug dienden zo goed mogelijk te worden behartigd. Uiteindelijk heeft het Programma van Eisen de basis gevormd voor de aan te vragen offertes.”

De sluis omstreeks 1966. (Bron: Corina Jansen)

 

Lokale uitvoerders

Rondom de uiteindelijke contractopstelling werd besloten om het ontwerp en de detaillering van de brug bij de opdrachtnemer neer te leggen. In het kader van de aanbestedingsprocedure koos de gemeente Schouwen-Duiveland ervoor om een marktverkenning uit voeren. “Daarbij genoot het de voorkeur om voor de realisatie van de brug met lokale partijen in zee te gaan”, aldus Van den Boogert. “Vervolgens is een aantal partijen uitgenodigd om op basis van het Programma van Eisen een korte toelichting te geven op de mogelijke aanpak en de te spelen rol. Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor de oplossingen en expertise van Hanse Staalbouw en Breston. Samen hebben zij zowel de complete engineering als de realisatie van de brug voor hun rekening genomen.”   


Veelzijdige toegang

De jachthaven van Brouwershaven bestaat uit twee delen. Na het passeren van de sluis met het havenkantoor is er eerst de Nieuwe Haven. Verderop bevindt zich de Stadshaven, gelegen in het centrum van Brouwershaven. Met het aanbrengen van de nieuwe rolbrug wordt ‘het rondje om de haven’ en eventueel verder door de polder weer mogelijk voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers. De verbindingen van het regionale fietsroutenetwerk sluiten hier ook mooi op aan.