Tagarchief: Jan de Nul

Jan De Nul bouwt verder mee aan de Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding – Verdiepte en deels overkapte R1 – Omgeving IJzerlaan_
Lees het gehele artikel

TM ROCO is samengesteld uit de Belgische bouwbedrijven BAM Contractors, Besix, Cordeel, DEME, Denys, Franki Construct, Jan De Nul, Van Laere en Willemen Infra.

Verbinding tussen Scheldetunnel en R1

Het deelproject Rechteroever vormt, via de Oosterweelknoop, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting.

De R1 wordt daarbij volledig verdiept en gedeeltelijk overkapt aangelegd, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt en het stedenbouwkundig landschap een grondige gedaanteverwisseling ondergaat om over te gaan in een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving.

Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren is het nodig om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Paradepaardje voor de civiele sector

Het deelproject Rechteroever heeft een in Vlaanderen nooit geziene omvang en complexiteit, en ROCO is dan ook bijzonder fier dit project binnen te halen in een context waarin civiele bouwgroepen dergelijke projecten nodig hebben voor hun relance en als opstap voor de verdere uitbouw van hun deskundigheid die ook de export zou moeten ten goede komen.

ROCO is ervan overtuigd op technisch vlak de nodige speciale technieken in huis te hebben die nodig zijn voor dit grootschalig project, dat een paradepaardje is voor de civiele sector.

Op contractueel vlak is door klant LANTIS, in samenspraak met TM ROCO, gekozen voor een operationele contractvorm gebaseerd op openheid, samenwerking en vertrouwen tussen LANTIS en TM ROCO.

THV Leieland voltooit Leiewerken in Harelbeke

sluizencomplex-harelbeke-kopieren
Lees het gehele artikel

Het nieuwe jaar werd afgelopen weekend feestelijk ingezet met de officiële inhuldiging van de Leiewerken op en rond het stuwsluiscomplex in Harelbeke. De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) Leieland van aannemersbedrijven Jan De Nul nv, Herbosch-Kiere nv, Engie Fabricom nv en Aelterman bvba stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de werken.

De afgelopen vijf jaar werkte THV Leieland in opdracht van De Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, vaarweg en de omgeving langsheen de Leie in Harelbeke.

Jan De Nul nv en Herbosch-Kiere nv waren samen verantwoordelijk voor de bouwkundige werken, alsook voor de algemene coördinatie en afstemming van de belangen tussen alle betrokken partijen. Engie Fabricom nv stond in voor de elektromechanische werken, Aelterman bvba voor de staalbouwwerken. Hun nauwe samenwerking leidde tot een optimaal ontwerp en kwaliteitsvolle uitvoering, zowel op nautisch, hydraulisch, technisch, als esthetisch vlak.

Werken in stedelijk gebied

De infrastructuurwerken vonden midden in de stadskern van Harelbeke plaats. Ook kon de Leie tijdens de werken niet gestremd worden. Dit alles had een directe impact op de uitvoeringsmethoden en projectplanning.

THV Leieland koos voor de inrichting van een tijdelijke sluis, zodat de scheepvaart geen hinder ondervond van de werken. Een tijdelijke stuw zorgde ervoor dat er geen wateroverlast was tijdens de werken.

De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon met andere woorden pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.

Energieneutraal stuwsluiscomplex

Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwde THV Leieland een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen de turbines energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik van het stuwsluiscomplex, waardoor het stuwsluiscomplex als energieneutraal beschouwd wordt.

Seine Schelde project

De Leiewerken in Harelbeke kaderen binnen het overkoepelende Seine Schelde project, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen. Deze infrastructuurwerken bestaan onder andere uit het vernieuwen van sluizen, stuwen en kaaimuren, het verdiepen van kanalen of graven van nieuwe, of het verhogen van bruggen.

Uitgevoerde infrastructuurwerken door THV Leieland

  • Afbraak van oude infrastructuur
  • Nieuwe sluis (230m lang, 12,5 m breed x 4,70m waterdiepte)
  • Nieuwe stuw (2 stuwsegmenten elk 12,5m breed)
  • Pompgemaal met turbines
  • Vistrap
  • Kaaimuren (2 km)
  • Baggerwerken
  • plaatsen van nieuwe stalen Hogebrug (80m en 1.000 ton), Bloemmolenbrug (beweegbare fietsersbrug), Banmolenbrug
  • Riolering, warmtenet en wegenis