Tagarchief: Vakblad

“Duurzaam bouwen, maar niet ten koste van de kwaliteit”

cover-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Betoncentrales leveren een grote bijdrage aan een groenere bouwsector, ook voor grond-, weg- en waterbouw. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Het Duurzaamheidsverslag Betonhuis Betonmortel dat onlangs is gepresenteerd brengt de vergroening van de sector in kaart.

“We lopen in Nederland ver voorop waar het gaat om duurzaamheid van beton. We zijn al heel lang bezig met verduurzaming van de betonindustrie en hebben een grote slag gemaakt. De CO2-uitstoot daalt al vijf jaar”, zegt Paul Ewalds, sectorsecretaris Betonmortel van Betonhuis. De cijfers ondersteunen zijn uitspraak: uit het Duurzaamheidsverslag Betonmortel blijkt dat we met de 15 miljoen kuub beton die Nederland jaarlijks produceert slechts 1,5% van de CO2-uitstoot veroorzaken. In de EU is dat gemiddeld 4 tot 6% en wereldwijd zelfs 9%. Ten opzichte van 2012 wordt bij de productie van betonmortel nu 10% minder CO2 geproduceerd.

Zuinig transport

De verduurzaming van de betonindustrie vindt voor een belangrijk deel plaats op het gebied van energiegebruik, waaronder transport en de brandstof voor truckmixers valt. Zuinig rijden, verplaatsen van wegvervoer naar vervoer over water, efficiëntere logistiek en de overgang naar niet alleen elektrisch rijden maar ook elektrische truckmixertrommels leveren een aanzienlijke CO2-besparing op, zo meldt het verslag. Ook de transportafstand naar het werk is daarbij relevant, zegt Ewalds: “Er is bij diverse regionale overheden het besef gerezen dat de betonindustrie een belangrijke plek heeft, ook in het stedelijke gebied. Betoncentrales gaan hier prima samen met wonen en vervullen een maatschappelijke functie bij onder andere de realisatie van de bouwopgave. Ook dit levert kortere transportafstanden op.”

Slim gebruik van bindmiddelen

De grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot van betonmortel wordt veroorzaakt door het bindmiddel. Verduurzaming gaat dan om de keuze van het cement, maar ook om het gebruik van alternatieve bindmiddelen zoals vliegas en hoogovenslak. Bij de productie daarvan komt minder CO2 vrij. Daarnaast wordt het hergebruik van materialen steeds verder geoptimaliseerd. Het gebruik van secundaire grondstoffen, waaronder betongranulaat, ballastgrind, vliegas en hoogovenslak is afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van 2016 van 4,2 naar 4,5%.

“Dit zijn mooie resultaten”, zegt Ewalds. “Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Daarvoor heeft Betonhuis twee instrumenten. De eerste is het CSC-keurmerk. Dat is zes jaar geleden gegroeid uit een Nederlands initiatief om de betonketen, van grondstof tot beton, duurzamer te maken. Het CSC-keurmerk is nu internationaal. Nederlandse bedrijven zijn houder van ongeveer de helft van de certificaten, maar andere landen zoals Turkije en Duitsland zijn op de goede weg.”

Het tweede instrument is de Benchmark Betonmortel, een online vergelijkingstool voor een duurzame bedrijfsvoering en productie. Betonbedrijven die lid zijn van Betonhuis kunnen de gegevens van hun productieproces zoals bindmiddelen, toeslagstoffen en energieverbruik, online invoeren en vergelijken met het gemiddelde in Nederland. “Wij denken dat deze vrijwillige methode om aan de slag te gaan met duurzaamheid onze leden beter helpt dan het opleggen van maatregelen. En dat dit werkt blijkt wel uit de resultaten van deze rapportage.”

Kennis in huis

Ewalds benadrukt dat alleen focussen op duurzaamheid in de betonindustrie een risico inhoudt. “Duurzaamheid gaat voor ons niet boven kwaliteit. Het gebruik van andere soorten bindmiddel kan invloed hebben op de levensduur en de bestendigheid tegen externe factoren zoals zout water. Een voorbeeld: als je kiest voor een betonproduct met een zeer lage CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door een alternatief bindmiddel te gebruiken en ook nog eens een hoog gehalte aan betongranulaat wil toepassen, dan kan de levensduur van het product korter zijn. Je kunt niet alles tegelijk hebben.”

Ewalds benadrukt dat het maken en verwerken van goede betonmortel met de gewenste eigenschappen heel veel kennis en expertise vereist. “Het is echt een vak. De leden van Betonhuis Betonmortel hebben die kennis in huis. Bij complexe projecten, waarbij duurzaamheid en circulariteit een rol speelt, is het verstandig in de bestekfase onze leden te betrekken bij het bouwproject.”

Volautomatisch produceren met Nederlands product

APS_IMG-2713-kopiëren
Lees het gehele artikel

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwste boormachine van APS Europe. De nieuwe RDR-1036 beschikt over vele mogelijkheden. Naast het hardmetaal boren, frezen, tappen, soevereinen, scribben en laskanten frezen beschikt deze machine over SUB-assen. Elke booras kan 600 mm in de X-richting bewegen. Groot voordeel hiervan is dat alle boorassen gelijktijdig en zelfstandig bewerkingen kunnen uitvoeren. Drie boorassen die gelijktijdig aftekenen of een freesbewerking uitvoeren ging nog nooit zo snel. De RDR-1036 beschikt over doorvoerrollen met een maximum doorvoersnelheid van 60 m/min. Tevens beschikt de RDR-1036 over drie gereedschapsmagazijnen met elk 12 gereedschapsplaatsen.

Volautomatische  RT-10 aanvoer- en afvoer-dwarstransporten zijn onderdeel van de RBR-1036. Gecombineerd met de Autosorter worden kop/staartstukken en korte producten volautomatisch afgevoerd. Zonder inmeng van een bediener, wat de mogelijkheid geeft om manloos te produceren. Lift and carry systems zorgen voor het geluidloos  aan-/afvoeren van de materialen. Meeneemnokken in de dwarstransporten hebben plaatsgemaakt voor gladde kettingen.

APS Europe Automation

Bandzaag
Naast het revolutionair boren hoort natuurlijk ook een geheel nieuwe bandzaag. In samenwerking met een Duitse fabrikant van bandzagen heeft APS een geheel nieuwe generatie bandzagen ontwikkeld. De nieuwe APS RS-1300 zaag kan dubbele verstekhoeken zagen. Revolutionair aan deze RS-1300 is zijn zaagbeweging. De bandzaag start met een zaaghoek van 17 graden en verdraait zich dan naar 3 graden. Hierdoor kan veel sneller worden gezaagd. Om door het lijf van een HEA 1000 te zagen met een standaard zaaghoek van 3 graden, moet de zaag normaliter enorm hard werken en zal de standtijd snel dalen. Dit is met de RS-1300 verleden tijd. Voordelen zijn o.a. langere standtijden, een snellere zaagtijd en een aanzienlijke kostenbesparing. De zaagtafel zakt onder het rollenbaanniveau, waardoor het materiaal geen weerstand ondervindt van de zaagtafel. Aandrukkers stellen zich altijd in op de voorinstellingen voor het te zagen materiaal. Controle op de maatvoering van de aangevoerde te zagen materialen sluit fouten uit.

Extra nieuwe feature de RDR-1001
De RS-1300 kan voorzien worden van een RDR-1001 doorvoerrol. Groot voordeel is dat het kopstuk niet meer met de hand gezaagd hoeft te worden. De RDR-1001 kan het kopstuk geheel volautomatisch verwerken. Onder elke gewenste hoek.  Ook deze doorvoersnelheid is 60 m/min en vrij van elke gewenste zaaghoek.

APS Europe Automation

Komende leveringen
Grote staalbouwbedrijven zijn u al voorgegaan en hebben een volautomatische RDR-1036 in combinatie met de RS-1300 besteld. Ook het automatisch laden van de straalmachine is inbegrepen.

Holland Staal BV heeft gekozen voor een RDR-1036 met een RS-1300 en volledige automatisering, inclusief afvoer van restlengten op speciaal dwarstransport achter de nullijn en automatisch laden van de straalmachine. De levering staat gepland voor midden april 2019.

Vic Obdam BV heeft ook gekozen voor een RDR-1036 met een RS-1300 en volledige automatisering. Levering: april/mei 2019.

Voor een vrijblijvende offerte of informatie kunt u zich wenden tot
Rob Rehorst onder telefoonnummer +31 6 408 65 307  of
e-mail info@aps-europe.nl.

Software
Zeer eenvoudige bediening, softwarekoppelingen met tekenprogramma’s/ERP en SAB-systemen, Windows (Multi-Pro) software met tijdregistratie op bewerkingsniveau, direct inzicht in productievoortgang, gereed voor productie, in productie en gereedmeldingen. Productieresultaten worden geregistreerd per bediener. Automatische meldingen t.b.v. onderhoudsintervallen.

Geïntegreerde werkvoorbereidingsmodule, koppelingen met bestaande werkvoorbereidingsprogramma’s. Geavanceerd optimalisatieprogramma voor het automatisch nesten van één of meerdere projecten, uitdraaien van bestelbonnen en picklisten.

Eigen mobile App voor o.a. het doorgeven van productiestilstand, zaaglijsten, picklisten, urenregistratie en berichtenservice voor machinebediener.

Activiteiten
Door een groeiend dealernetwerk is Australië op dit moment één van de grootste afzetmarkten naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Door de verwachte groei zullen o.a. Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië spoedig volgen. Daarnaast zijn contacten gelegd met dealers in Japan, Taiwan, China en Amerika. Hierdoor zal APS Europe in enkele jaren uitgroeien tot een grote speler in de wereld van de staalbouw. 

Tekst en Beeld | A.P.S. EUROPE AUTOMATION B.V.