Tagarchief: havenbedrijf

Rotterdam hes hartel tank terminal | Sterk geautomatiseerd bekistingsconcept voor bouw tankterminal

hes-hartel-pg201_3
Lees het gehele artikel

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de aanneemcombinatie Van Hattum en Blankevoort/Boskalis/Mobilis is Construx verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van de kisting, voor de bouw van in totaal 2.300 meter kademuur van de Hes Hartel Tank Terminal. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter en een aansluiting op de bestaande kade van de Mississippihaven wordt met dit sterk geautomatiseerde bekistingsconcept over een lengte van 1.100 meter ook de kademuur voor de binnenvaarthaven gerealiseerd.

Het werk wordt door Construx uitgevoerd met 3 complete sets stalen bekistingen die over de wapening worden gereden door middel van een hydraulisch aangedreven portaalkraan met afstandsbediening. Dit systeem is door Construx ontwikkeld en wordt nu toegepast bij de bouw van een kademuur. Bij de diepzeekade worden twee bekistingen om en om toegepast, 1 set voor de even moot nummers en 1 voor de oneven moot nummers. Met een lengte van 23,5 meter per set zijn er 53 stortfasen nodig voor de kademuur. Per stort gaat het om 1.000 kubieke meter beton, waarvoor 100 mixers een dag lang voor de aanvoer zorgen.

De buitenkade is een L-vormige constructie, met aan de zeezijde een wandhoogte van 7 meter, een voet van 19,5 meter breed en een dikte van 2,1 tot 2,8 meter. De portaalkraan van 13 meter hoog rijdt over een spoor van ruim 22 meter breed. Met dit systeem kan een set bekistingen met een gewicht van ongeveer 100 ton worden verreden, afgeregeld, opgenomen en hydraulisch open en dicht worden gezet. Volledig stalen geïntegreerde werkplatformen met toegangstrappen, rugleuningen en verlichting zorgen voor een veilige werkomgeving.

Een derde bekistingset wordt toegepast bij de bouw van de kademuur van de U-vormige binnenhaven. Deze bekisting heeft een lengte van ruim 29 meter, waarbij in totaal 37 stortfasen nodig zijn. Net als bij de diepzeekade wordt ook deze bekistingset om en om toegepast. De kademuur heeft echter geen L-vorm, maar kent aan de zeezijde een wandhoogte van 7 meter en aan de landzijde een hoogte van 2,3 meter. De portaalkraan met een hoogte van 15,23 meter rijdt over een spoor van ruim 8 meter breed.

Leidinggevend producent

Construx is één van Europa’s leidinggevende producenten van bekistingssystemen en mallen voor betonproducten en is een voortrekker in de betonindustrie. “Samen met de klanten worden steeds weer grenzen verlegd in het ontdekken van nieuwe processen, technologieën en uitvoeringsmethodes”, zegt Herry van Houten, directeur van de Nederlandse vestiging in Veenendaal. “Ingenieuze mallen worden meer en meer complexe en geautomatiseerde machines met een steeds grotere focus op veiligheid en ergonomie. We kunnen, willen en durven zaken te ontwerpen en produceren die nog nooit door iemand anders gemaakt of geproduceerd zijn.”   

Rotterdam hes hartel tank terminal | ‘Olympische uitdaging’ bij bouw Hes Hartel Tank Terminal (HHTT)

boskalis-20190215-0005-hes-htt
Lees het gehele artikel

Langs de Mississippihaven op de Maasvlakte en in aansluiting op het Hartelkanaal is op de laatste grote beschikbare kavel van Maasvlakte 1 de Hes Hartel Tank Terminal in aanleg. Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de bouw van de maritieme infrastructuur van deze terminal: een diepzeekademuur van 1.200 meter, een binnenhaven met een kadelengte van 1.000 meter en een steiger van 350 meter.

“De aanleg van deze infrastructuur doen wij in intensieve samenwerking met de klant, HES Hartel Tank Terminal (HHTT)”, zegt Adriaan Smitsman, Projectengineer bij het Havenbedrijf. “Het gaat om een zeer hoogwaardige en veilige state-of-the-art terminal voor de op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen. Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m³. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m³.”

Perfecte nautische ontsluiting

De smalle Hartelstrook leent zich uitstekend voor een terminal, stelt Smitsman: “Het terrein heeft een perfecte nautische ontsluiting met grote diepgang. Door de directe verbinding met open zee kan een zeer snelle afhandeling van de logistieke activiteiten plaatsvinden. Aan- en afvoer van de producten zal deels via pijpleidingen maar vooral via schepen gebeuren.” De langgerekte vorm van de terminal maakt het mogelijk dat langs de diepzeekade 3 grote zeeschepen of 5 kleinere kunnen afmeren, met een diepgang tot 21 meter. In de binnenhaven komen 9 aanlegplaatsen voor de binnenvaart, 5 langs de kademuur en 4 langs de 300 meter lange steiger in het midden van de haven.

Bouw vanaf een tijdelijk werkplatform

Het ontwerp van ingenieursbureau MariTeam (SBE, MUC en IV-infra) in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam is door de Combinatie HHTT (Van Hattum en Blankevoort, Boskalis en Mobilis) uitgewerkt. “Alle productietekeningen voor bekisting, wapening, kademeubilair, remmingwerken en dergelijke zijn door ons gemaakt”, zegt Marius van Rijckevorsel, Projectdirecteur van de Combinatie. “Voor de bouw van de diepzeekademuur is eerst een smalle strook van de Mississippihaven gedempt om zo een werkplatform te maken. Vanaf deze tijdelijke voorziening zijn de stalen combiwand, die bestand is tegen het zoutwatermilieu, en de MV-palen aangebracht. De geheide, grondverdringende stalen H-profielen zijn schuin in de grond geslagen om zo de trek- en drukkrachten van de zeeschepen te kunnen opvangen.”  Op de combiwand wordt vervolgens de L-vormige betonwand met ontlastvloer gerealiseerd. De vloer en wand worden in één keer gestort met behulp van een stalen systeemkist van Construx. De achterzijde van de ontlastvloer is gefundeerd op schroefinjectiepalen.

De kadeconstructie kent een ontwerplevensduur van 100 jaar. Aan de landzijde van de kade is nog een damwand, een zogenaamde bundwall aangebracht die moet voorkomen dat olie in het water komt bij lekkage van één van de tanks. Als de kade klaar is, wordt het tijdelijke werkplatform weer ontgraven. Het vrijkomende zand wordt gebruikt voor de aanvulling achter de kade op de ontlastvloer. Hierna vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Zo moet de binnenhaven tot -9 meter worden uitgebaggerd. Het gebaggerde zand wordt verwerkt in een nog aan te leggen haventerrein op Maasvlakte 2. Het gaat om ongeveer 1,8 miljoen m³ baggerwerk voor het gehele project. Na het baggerwerk worden de combiwanden van zowel de diepzeekade als de binnenvaartkade voorzien van een kathodische bescherming door middel van opgedrukte stroom.

Laborantentrap

De kademuren van de binnenvaarthaven worden volgens hetzelfde principe gebouwd als de diepzeekade. De verankering bestaat echter uit groutinjectieankers in plaats van MV-palen. Bijzonder is dat per binnenvaartligplaats een zogenaamde laborantentrap in de kademuur is geïntegreerd zodat een veilige overstap te maken is van en aan boord bij elke beladingsgraad van het schip. De steiger is opgebouwd uit betonpalen met betonnen kespen en SJP-liggers waarop de vloer is gestort. Rondom de steiger komen stalen remmingwerken. Op de havenbodem worden zinkstukken gelegd met daarop stortsteen, deels gepenetreerd met colloïdaal beton, om zo de bodem te beschermen tegen de schroefstralen. 

Strakke en scherpe planning

In dit project is volgens Van Rijckevorsel vooral de planning een ‘olympische uitdaging’. “Die is heel strak en scherp, daartoe worden we uitgedaagd door het Havenbedrijf.” Daarnaast voert het Havenbedrijf wekelijks coördinatie-overleg met HHTT en de aannemers die voor HHTT tegelijkertijd de terminal bouwen. Smitsman: “De rol van het Havenbedrijf is om de verschillende werkzaamheden goed te laten aansluiten, zodat de afzonderlijke bouwprocessen elkaar niet verstoren.” Het werk aan de nautische voorzieningen wordt eind 2019 afgerond. De verwachting is dat de terminal in het derde kwartaal van 2021 operationeel zal zijn.