Tagarchief: ISO 14001

Meco Metal Construction Steel ISO 14001 gecertificeerd

d028c51f-1f3a-d8d6-bfdc-51f5a8b66e87
Lees het gehele artikel

6 Jaar na de verzelfstandiging van Meco Metal is het team erin geslaagd te voldoen aan alle eisen gesteld in de milieunorm ISO 14001. Interne motivatie was de drijfveer om tot deze certificering te komen.

“Meco heeft de laatste jaren hard gewerkt aan de optimalisatie van haar processen. Hierin is de LEAN aanpak doorslaggevend gebleken. Verspillingen zijn in kaart gebracht en worden in een proces van constant verbeteren aangepakt. Niet alleen door het managementteam van Meco maar door de gehele organisatie. Dit maakte de stap naar de milieunorm gemakkelijker”, vertelt zaakvoerder Harry Seijkens. “De processen waren reeds goed beschreven en vastgelegd in het Liemar-X ERP pakket. De inzichten die we hierdoor hebben gekregen maakte de weg naar de milieunorm relatief eenvoudig”, vervolgt Seijkens zijn verhaal.

“Doorgaans is een bedrijf twee jaar bezig om aan deze eisen te voldoen. Wij hebben het in zes maanden succesvol afgerond. De zorg voor ons milieu is iets wat iedereen bezighoudt. De motivatie van het personeel om de afvalstromen goed te scheiden was dan ook geen probleem. Samen met onze afvalverwerkers is het containerpark en de gehele afvalstroom op ons bedrijf gereorganiseerd waardoor veel kosten zijn geëlimineerd. Een leuk neveneffect van dit proces.

De milieu doelstellingen voor de komende jaren zijn ook duidelijk, de gehele bedrijfshal (75.000 m2) is reeds overgestapt naar LED verlichting met een terugverdientijd van 2 jaar. Energieverbruik is de afgelopen jaren met 10% gedaald per jaar gedaald, dit met een sterk groeiende productie. Die daling van het energieverbruik is gedaald door de zware energieverbruikers in kaart te brengen en daar slimme oplossingen voor te zoeken. Ook in de investeringen van de laatste jaren stond het energieverbruik hoog op criterialijst.” Seijkens zegt tot slot: “We merken duidelijk dat het behalen van deze norm een positief effect heeft op onze attractiviteit als werkgever en dat is wat we nodig hebben in onze permanente zoektocht naar extra vaklieden. Benieuwd hoe wij dit doen? …. Kom gerust eens kennismaken met onze mogelijkheden en ons team, u bent van harte welkom.”

ISO 14001: een preventiehulpmiddel

mb-kopieren
Lees het gehele artikel

Steeds meer opdrachtgevers verlangen van hun opdrachtnemers dat ze ISO 14001 gecertificeerd zijn of een vergelijkbaar certificaat of systeem kunnen overhandigen, zeker bij aanbestedingen.
Met een dergelijk milieumanagementsysteem kun je bepaalde compliance verplichtingen borgen. “Maar alleen het certificaat zegt nog niet zoveel”, zegt Miralem Bajric, auditor bij EBN Certification. Volgens hem moet het milieumanagementsysteem gedragen worden door de hele organisatie.

EBN Certification is een relatief jonge certificerende instelling, maar heeft een mooie positie verworven in de markt. “We zijn actief in allerlei branches en certificeren bedrijven onder meer voor VCA, VCU, de CO2-Prestatieladder, ISO 9001 en ISO 14001”, zegt Bajric. EBN staat voor een juiste balans tussen kennis en een persoonlijke, pragmatische aanpak. “Met een ISO 14001 certificaat zijn bedrijven verzekerd van een gedegen milieumanagementsysteem. De norm is gericht op het verbeteren van de milieuprestaties, het blijvend voldoen aan compliance verplichtingen en het bereiken van de milieudoelstellingen. Dat vraagt een continue inspanning van bedrijven om het elke dag weer een beetje beter te doen. De organisatie moet haar milieuprestaties monitoren, meten, analyseren, evalueren en waar mogelijk verbeteren.”

Intrinsieke motivatie

Een milieumanagementsysteem moet volgens Bajric geen festijn zijn van de externe adviseur of KAM-coördinator. “Als er slechts een beperkt aantal mensen in de organisatie bij betrokken is, dan heb je geen werkend systeem. Het succes van het systeem is afhankelijk van de betrokkenheid op alle niveaus en in alle functies van de organisatie, onder leiding van de directie.”

De directie kan op doeltreffende wijze risico’s en kansen oppakken door milieumanagement te integreren in de bedrijfsprocessen, de strategische richting en de besluitvorming van de organisatie, door ze af te stemmen op andere zakelijke prioriteiten en door milieubeheer op te nemen in de algehele bedrijfsvoering. “Het kan allerlei redenen hebben dat het niet werkt, zoals te snel een certificaat aan de muur willen hebben. In korte tijd geforceerd een systeem optuigen, is niet bevorderlijk voor de intrinsieke motivatie binnen de organisatie. Het leeft dan niet in een organisatie en blijft vaak hangen bij die paar medewerkers die erbij betrokken zijn. Daar moet je als organisatie voor waken. Organisaties behoren zich te concentreren op de implementatie van het milieumanagementsysteem.”

Context bepalen

De norm stelt een aantal minimale verplichtingen. “Bedrijven zullen als eerst moeten nadenken over de context waarbinnen ze opereren”, legt Bajric uit. “Maak de koppeling tussen je product of dienst met de eisen en vereisten vanuit de markt. Vervolgens bepaal je de relatie met de belanghebbenden, zoals je medewerkers, klanten, maar ook de overheden. Wat zijn de eisen die ze aan jou als bedrijf en aan je product stellen? Bepaal op welke manier je hieraan kunt voldoen. En kun je er niet aan voldoen, dan heb je een risico. Ruimte voor verbetering dus. Schemabeheerder SCCM heeft diverse hulpmiddelen en tips gedeeld voor het invoeren van een werkend systeem.”

De pragmatische benadering van EBN Certification helpt bedrijven om milieuprestaties te verbeteren. “De organisaties kunnen op elkaar lijkende activiteiten uitvoeren, echter verschillende compliance verplichtingen, milieubeleid en -prestatiedoelen hebben toch allemaal aan de eisen van de norm te voldoen.

De norm vormt de leidraad, maar de weg ernaartoe is voor ieder bedrijf anders. Juist onze pragmatische aanpak in combinatie met een hoge kwaliteit en scherpe tarieven wordt gewaardeerd in de markt”, besluit Bajric.