Tagarchief: ISO 45001

ISO 45001 vervangt vroegere OHSAS 18001

tuv2-kopieren
Lees het gehele artikel

Gezondheid en veiligheid op het werk

De gezondheid en veiligheid van medewerkers is in elk bedrijf aan de orde, groot of klein. Medewerkers verwachten immers een veilige en gezonde werkomgeving en gaan daardoor ook beter presteren. Bovendien verwachten ook klanten dat bedrijven daarvoor inspanningen doen. De nieuwe ISO 45001 norm vervangt de voormalige norm OHSAS 18001 voor het management van gezondheid en veiligheid op het werk. Bedrijven die volgens die norm werken, laten zien dat ze systematisch aan de werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van hun medewerkers werken.

Omdat er grote behoefte was aan een norm voor Arbomanagementsystemen, is in 1999 de OHSAS 18001 ontwikkeld; een norm voor gezondheid en veiligheid op het werk. “Deze norm vormt vandaag de basis voor de nieuwe ISO 45001 norm, die officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ heet en waarbij ‘Arbo’ vervangen wordt door G&VW. De nieuwe ISO 45001 norm vervangt de OHSAS 18001 norm en geeft bedrijven met een dergelijk certificaat tot maart 2021 de tijd om naar de nieuwe norm over te stappen”, licht Alex de Wals, Manager Sales & Business Development bij TÜV Nederland, toe. “De focus ligt op de preventieve bescherming van werknemers en de grotere betrokkenheid van het managementteam. Hij kan eenvoudig in de geïmplementeerde managementsystemen geïntegreerd worden en ongeacht de omvang van het bedrijf worden toegepast.”

tuv3_-kopieren

TÜV Nederland toetst en certificeert bedrijven conform de nieuwe norm en kan organisaties met een OHSAS 18001 certificatie trainen om zelf hun systeem naar de nieuwe eisen van de ISO 45001 norm om te zetten.

 

Alleen maar voordelen voor zowel werknemer als werkgever

De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt onder meer beïnvloed door de fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken. ISO 45001 stelt daarnaast ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem. “De voordelen van deze norm zijn groot. Zo leidt een systematische aanpak van veiligheid en gezondheid effectief tot verbetering op elk niveau. Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor gemotiveerde medewerkers en minder ziekteverzuim, waardoor dit ook financieel positieve gevolgen heeft. Bovendien resulteert dit in een goede reputatie bij klanten en opdrachtgevers”, stelt De Wals. “Door de High Level Structure (HLS) met zijn uniforme structuur, definities en terminologie kan deze norm gemakkelijk in andere managementsystemen, zoals ISO 9001 en ISO 14001, geïntegreerd worden. Bovendien wordt er rekening gehouden met mensen die niet vast in dienst zijn, zoals onderaannemers en toeleveranciers. Ook wordt er een grotere betrokkenheid van het hoogste managementniveau gevraagd. Het gaat immers verder dan gewoon een bureau dat op de juiste hoogte moet staan om goed te kunnen werken.”

Gericht op elk bedrijf

De gezondheid en veiligheid van medewerkers is voor elk bedrijf van belang en een managementsysteem wordt toegesneden op een bedrijf. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal gevaren en risico’s zal het systeem eenvoudiger zijn, terwijl de invulling voor grotere bedrijven met meer risico’s dan weer heel wat complexer zal zijn. “Wij beschikken over heel wat ervaring op het gebied van managementsystemen en de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk”, sluit Alex de Wals af. “Wij toetsen en certificeren bedrijven conform de nieuwe norm en kunnen organisaties met een OHSAS 18001 certificatie trainen om zelf hun systeem naar de nieuwe eisen van de ISO 45001 norm om te zetten.”

Goed advies geeft u een ISO 45001-certificaat met meerwaarde

foto-2-van-voorst-kopieren
Lees het gehele artikel

De route naar ISO 45001, de nieuwe internationale norm voor Arboveiligheid, kan op verschillende manieren worden bewandeld.  Voor beton- en staalbouwend Nederland is dat niet anders. Om tot een succesvolle implementatie en certificering te komen, is het zaak te kiezen voor een kundige partner die proactief en doelgericht ondersteunt. Met een aanpak die perfect aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten, omgeving en organisatiecultuur en scherp focust op onder meer de aanwezige Arboveiligheidsrisico’s.

De specialisten van het landelijk opererende Van Voorst Consult staan bedrijven al sinds 1994 bij tijdens het zetten van succesvolle vervolgstappen. Op het gebied van ISO- en VCA-certificering, maar ook de CO2-prestatieladder of ondersteuning bij procesoptimalisatie en bedrijfsversterking. Het adviesbureau voert dan ook niet voor niets de slogan ‘ontzorgt bij certificering, versterkt in bedrijfsvoering’. Wat de insteek ook is om een beroep te doen op de uitgebreide kennis en kunde van de adviseurs van Van Voorst Consult, opdrachtgevers zijn altijd verzekerd van een transparante, effectieve en praktische aanpak. “Daar komt bij dat we met een ruime ervaring in de bouw, productie en procesomgevingen best wel aardig weten hoe we onze klanten echte meerwaarde kunnen bieden”, zegt Aart Otten, die samen met oprichter Gijsbert van Voorst de directie vormt van het adviesbureau. “Vooral in omgevingen waar de mouwen opgestroopt moeten worden, voelen we ons als een vis in het water en werken we samen met de opdrachtgever doelgericht en met een zichtbaar resultaat naar certificering of organisatieversterking.”

Méér dan een papiertje

Deze werkwijze hanteert Van Voorst Consult onder meer bij de ISO 45001. Sinds de publicatie van de nieuwe norm in maart 2018 begeleidde het adviesbureau al diverse bedrijven met succes naar het felbegeerde certificaat. Middels het opzetten van een praktisch organisatiehandboek, implementatie in de organisatie en voorbereiding voor de externe audit wordt er gewerkt naar certificering. Van Voorst Consult maakt hierbij gebruik van het in eigen huis ontwikkelde en zeer goed bewezen instrument Easytool. “Met onze Easytool-systematiek behaalt de klant niet alleen zijn ISO 45001-certificering, het zorgt er ook voor dat onze opdrachtgevers een werkwijze c.q. methodiek in handen krijgen die kan ondersteunen in een heldere bedrijfsvoering en beheersing van de relevante Arborisico’s”, vervolgt Otten. “Dat betekent dat we in elke situatie op zoek gaan naar het ultieme maatwerk. Om dat te bereiken, kijken we goed naar de context van het bedrijf. Hoe zit de markt in elkaar en hoe moet de organisatie daarop inspelen? Maar ook: wat zijn de specifieke risico’s en wat vragen de stakeholders? Kortom, we stellen alles in het werk om optimaal aan te sluiten bij de organisatie en richten de nieuwe norm zodanig in dat hij past bij de cultuur en er gemakkelijk mee gewerkt kan worden. Bij dat alles zetten we de ondernemer aan het denken en wijzen we hem nadrukkelijk op het daadwerkelijke nut van de certificering voor zijn organisatie. Het gaat immers verder dan het papiertje aan de muur. Tegelijk bekijken we de mogelijkheden om eventueel andere aanwezige certificaten tot één systeem samen te voegen, zodat zo praktisch mogelijk de aandacht voor Arboveiligheid in combinatie met bijvoorbeeld een kwaliteits- of milieucertificaat kan worden geborgd. Een mooie extra die de klant veel tijd en kosten bespaart.”

Gezond en veilig werken loont

arbeidsrelaterte-skader-nyhetsbrev-iso-45001-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 12 maart 2018 heeft ISO de nieuwe norm voor gezond en veilig werken (G&VW) gepubliceerd: ISO 45001. Volgens Arjan Veldkamp van certificeringsinstelling DNV GL – Business Assurance sluit de nieuwe norm perfect aan op de voor de beton- en staalbouwsector gangbare ISO 9001 en 14001 normen. De ISO 45001 is bovendien allesbehalve een ‘administratief spook’ en levert bedrijven zelfs geld op.

Nederland wordt gedicteerd door wetten, regels en normen. “Dat is nu eenmaal de realiteit en het worden er alleen maar meer”, stelt Veldkamp. “Voor bedrijven is het belangrijk dat ze beheersbaar zijn en overzichtelijk blijven. De tijd van dikke handboeken die in een kast staan te verstoffen, is echter voorbij, zeker als het gaat om de nieuwe ISO-normen. ISO 45001 vervangt de OHSAS 18001 en heeft als officiële titel: ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. De norm beschrijft aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van medewerkers continu te verbeteren.”

0hm_3532-kopieren

De ISO 45001 norm beschrijft aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van medewerkers continu te verbeteren

 

Grip

ISO 45001 helpt bedrijven grip te krijgen op de werkomstandigheden. Veldkamp: “Bedrijven die al vertrouwd zijn met het gestructureerd denken – dankzij ISO 9001 en ISO 14001 – kunnen met ISO 45001 hun organisatie nog verder professionaliseren. De norm dwingt bedrijven continu te verbeteren door duidelijke doelstellingen te formuleren, op te volgen en risicoanalyses uit te voeren. Zo worden de knelpunten in kaart gebracht en acties op touw gezet om deze te verbeteren. Dat gebeurt dankzij ISO 45001 gestructureerd in plaats van losse flodder acties zonder opvolging. Het is bovendien een hulpmiddel voor het management om optimaal overzicht te behouden op de gestructureerde verbeteringen die plaatsvinden.”

Zelf verantwoordelijk

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het opzetten van de processen conform ISO 45001, vervolgt Veldkamp. “Ze zullen zelf de processen in kaart moeten brengen, risicoanalyses moeten uitvoeren en een continu verbeterplan moeten opstellen om de werkomstandigheden voor de medewerkers te verbeteren. Wij komen vervolgens langs om bedrijven te toetsen.” DNV GL is een wereldwijd opererend Noorse certificeringsinstelling met alleen al in Nederland meer dan duizend medewerkers. “We certificeren bedrijven op basis van internationale standaarden en bekijken en adviseren tijdens een audit wat eventueel beter of slimmer kan.”

Volgens Veldkamp heeft ISO de laatste jaren enorme stappen gemaakt. “Papier is vandaag de dag alleen maar een hulpmiddel om in het geval van de ISO 45001 de visie en structurele verbeteringen vast te leggen en te borgen. De richtlijnen zijn dynamisch en vragen een grote participatie en betrokkenheid van de medewerkers zelf. Juist zij moeten het gevoel krijgen dat door het uitvoeren van gestructureerde (proces)verbeteringen de werkomstandigheden erop vooruit gaan. Het verhoogt de veiligheid, verbetert de gezondheid en dat leidt uiteindelijk tot minder ziekteverzuim en een hoger welzijn. Gemotiveerde medewerkers presteren nu eenmaal beter. Een win-win”, besluit Veldkamp.

‘Certificeren is belangrijk in beton- en staalbouw’

kiwa-lasser-die-tijdens-het-werk-beschermingsmiddelen-draagt.-kopieren
Lees het gehele artikel

Voor veel bedrijven in de beton- en staalbouw wordt certificering steeds belangrijker. Opdrachtgevers zijn tegenwoordig veeleisend als het gaat om het selecteren van producten en toeleveranciers. Zij geven de voorkeur aan organisaties die gecertificeerd zijn en aan producten met een CE-markering. Daarnaast is een aantal certificeringen wettelijk verplicht.

De beton- en staalbouwsector kan niet zonder certificeringsinstanties. Ondernemingen die zich willen certificeren kunnen terecht bij Kiwa. Wereldwijd behoort Kiwa tot de top 20 bedrijven die actief zijn in testen, inspecteren en certificeren. Het bedrijf voert binnen ondernemingen onafhankelijke tests uit van producten, diensten, processen, managementsystemen en personen. Aan de hand van een audit beoordeelt een auditor of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde richtlijnen, die betrekking kunnen hebben op kwaliteit en naleving van voorschriften en bepalingen. Waar gewenst kan de auditor uitleg geven over installaties, onderhoud en beheer van bedrijfsmiddelen. “Het gaat erom dat wij continu verbeteringen kunnen waarnemen. Wij zijn niet voor niets ‘partner for progress’”, zegt Piet Poortman, schema manager bij Kiwa. “Wij helpen een bedrijf zich verder te ontwikkelen.”

ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de beoordelingsrichtlijn NEN-EN-ISO 45001 van kracht geworden. Hierin worden de eisen beschreven waaraan het nieuwe managementsysteem op het gebied van gezond en veilig werken moet voldoen. Poortman: “Deze nieuwe norm vervangt het Arbomanagementsysteem BS OHSAS 18001. In feite geldt de internationale ISO 45001-norm voor elke bedrijfstak. Ondanks dat deze niet wettelijk verplicht is, vragen opdrachtgevers in de bouw en infrasector als wegenbouwers en staal- en betonbedrijven er vaak wel naar. Bijvoorbeeld stof, lawaai, fysieke belasting, lasrook en psychosociale arbeidsbelasting kunnen in deze sector de gezondheid en veiligheid negatief beïnvloeden, en dat moet voorkomen worden.’’

Om te kunnen certificeren worden audits gehouden door uit de branche afkomstige Kiwa-auditoren. Zij kijken dieper binnen een organisatie. Poortman geeft een voorbeeld van de rol die het management hierin speelt: “Het is belangrijk naar veiligheidsmiddelen als een helm of oordoppen te kijken. Maar nog belangrijker is de bron. Bijvoorbeeld een machine in een bedrijfshal die teveel lawaai maakt. Om mensen niet aan extreem geluid bloot te stellen, moet het management een Plan van Aanpak hebben om lawaai te reduceren. Pas als dat niet kan, zijn beschermingsmiddelen als oordoppen aan de orde.”

Geïntegreerde audits

Kiwa biedt naast enkelvoudige ook geïntegreerde audits aan, bijvoorbeeld ISO 45001 gecombineerd met NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteit). ISO 45001 laat zich makkelijk integreren met ISO 9001, omdat beide dezelfde high level structure (basisstructuur of vast format) hebben. Hierdoor kan een audit efficiënt uitgevoerd worden.

ISO 9001 en NEN EN-1090 samen certificeren

“Eén van de belangrijkste onderdelen van een geharmoniseerde norm is de Factory Production Control (FPC) (fabrieksproductiebeheersing)”, zegt Chris Fehres, Kiwa-auditor voor de staalsector. “Daarmee waarborgt de fabrikant de kwaliteit van zijn producten. Het is een soort kwaliteitssysteem volgens ISO 9001. Het is bij Kiwa mogelijk certificering van de FPC te combineren met die van ISO 9001. Zo kan zeer gericht en efficiënt gewerkt worden en ontstaat een win-win situatie. Kiwa is voor de klant een onafhankelijke partij, die de onderneming als het ware een spiegel van zijn bedrijfsvoering voorhoudt. Hierdoor worden Kiwa-audits betekenisvol ervaren, en dragen ze mede bij aan het kwaliteitsbewustzijn van de klant.”

Het belang van medewerkersparticipatie bij veiligheid en gezondheid op de werkvloer binnen ISO 45001

afbeelding-artikel-kopieren
Lees het gehele artikel

Jaarlijks vinden nog steeds meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats. Hierdoor blijft aandacht voor verbeteringen omtrent veilig en gezond werken noodzakelijk. CertificeringsAdvies Nederland begeleidt bedrijven naar een ISO 45001 certificering toe; dé (internationale) norm gericht op een veilige en gezonde werkplek.

Dat veiligheid en gezondheid van onderschatte waarde zijn, blijkt helaas vaak genoeg in de praktijk. “Ik kom regelmatig bij bedrijven die niet beschikken over een wettelijk verplichte Arbo-Risico-Inventarisatie & Evaluatie”, vertelt Nelis van de Pol, directeur bij CertificeringsAdvies Nederland. “Wanneer bedrijven wel een RI&E hebben, is het vaak omdat ze een VCA-bedrijfscertificaat willen behalen. Na de inventarisatie van de risico’s en het opstellen van de beheersmaatregelen laat de opvolging te wensen over. En dat is jammer, want de opvolging is juist essentieel.”

De medewerkers zijn van cruciaal belang bij het vaststellen, opvolgen en bewaken van de juiste beheersmaatregelen. “Dat is ook de voornaamste reden dat ISO 45001 een belangrijke focus legt op het actief betrekken van alle medewerkers bij de inventarisatie en beoordeling van mogelijke risico’s. Veilig werken moet als het ware verankerd worden in het DNA van de organisatie”, aldus Van de Pol. “De verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid en gezondheid ligt bij de voltallige directie. Praktisch betekent dit dat je medewerkers actief moet betrekken bij het vaststellen van relevante issues/risico’s omtrent veiligheid en gezondheid, bij de beoordeling daarvan en vooral ook bij het bepalen en ten uitvoer brengen van bijbehorende (beheers)maatregelen. Zo creëer je een breed draagvlak en bewustwording binnen de gehele organisatie.”

img_5219-kopieren

Nelis van de Pol, directeur bij CertificeringsAdvies Nederland.

 

Voor de hand ligt het om de bekende vormen van werknemersorganisaties, zoals Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemersraad, te betrekken bij deze activiteiten. “Uiteraard niet verkeerd, maar probeer vooral veel breder te kijken”, benadrukt Van de Pol. “Wat zijn binnen je organisatie relevante V&G-issues? En hoe kun je daar het meest effectief op inspelen? Ik zie bij veel bedrijven succesvolle V&G-projectgroepjes ontstaan, waarin medewerkers vanuit verschillende disciplines samen aan de slag gaan om V&G op de kaart te zetten. Bij andere organisaties ligt de focus weer heel erg op het creëren van gezamenlijk bewustzijn, bijvoorbeeld door middel van posteracties door de gehele organisatie, een veiligheidsapp waarin periodiek vragen worden gesteld over relevante V&G-issues of bijvoorbeeld door V&G op de agenda van alle afdelingen te zetten. Zoveel bedrijven, zoveel mogelijkheden. Dus: kijk naar je situatie en neem passende maatregelen, die voor jouw bedrijf de meeste waarde opleveren. En betrek medewerkers uit alle lagen van de organisatie actief bij dit proces!”

CertificeringsAdvies Nederland heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van bedrijven naar een ISO 45001 certificering. In de aanpak nemen ze jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Voor ISO 45001 tillen ze de interne organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden naar een hoger niveau, met een succesvolle certificering als resultaat.

ISO 45001 of VCA?

foto-1-sccm-kopieren
Lees het gehele artikel

Vorig jaar maart werd zowel de ISO 45001-norm (als vervanger van de OHSAS 18001) als de nieuwe VCA-versie gepubliceerd. Hoewel beide normen focussen op het verminderen van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid binnen de werkomgeving, bestaan er ook duidelijke verschillen. Juist dat gegeven maakt het voor bedrijven wellicht moeilijk om een gefundeerde keuze te maken tussen de nieuwe ISO-norm en de 25 jaar geleden ontwikkelde VCA.

SCCM/NEN

Waar ISO 45001:2018 als nieuwe norm primair insteekt op ‘wat’ je moet regelen, ligt bij VCA meer de nadruk op ‘hoe’ veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer georganiseerd moeten worden. “ISO 45001 stelt gedetailleerde eisen aan de verschillende onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken”, zegt Frans Stuyt, directeur van de Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM). “Bedrijven kunnen vervolgens zélf kiezen welke middelen ze willen inzetten om daaraan invulling te geven. Daarnaast zijn organisaties op basis van ISO 45001 verplicht om zowel beleidsmatig als operationeel een complete verbetercyclus te doorlopen en de geboekte vorderingen te documenteren.” VCA daarentegen is wat praktischer ingericht. Het systeem is in beginsel ontwikkeld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. “Dat verklaart dat er binnen VCA meer aandacht is voor de inzet van concrete hulpmiddelen”, legt Stuyt uit. “Het geeft opdrachtgevers duidelijkheid over wat een aannemer binnen zijn bedrijfsmuren minimaal heeft geregeld. Concreet hebben VCA-gecertificeerde bedrijven minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen. Dit in tegenstelling tot ISO 45001, waarbinnen de beweegruimte wat groter is.”

SCCM/NEN

Informatieblad SCCM over ISO 45001 en VCA.

 

Kiezen

Bedrijven met OHSAS 18001 hebben, gerekend vanaf de publicatiedatum 12 maart 2018, drie jaar de tijd om hun managementsysteem aan de ISO 45001-norm aan te passen. Bedrijven met VCA zullen aan de nieuwe VCA-versie moeten voldoen en kunnen ISO 45001 overwegen. “Welke keuze je als bedrijf maakt, is afhankelijk van verschillende zaken”, aldus Stuyt. “ISO 45001 is allereerst een internationaal geaccepteerde norm. Dat maakt het systeem zeker interessant voor organisaties die over de grenzen actief zijn. Maar ook bedrijven die groter zijn en met meer risico’s te maken hebben, kunnen voordeel hebben van deze norm. Met ISO 45001 beschik je immers over een volwaardig instrument dat ook nog eens perfect aansluit op bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001. Maar eerst en vooral blijft het besluit om voor het één of het ander te kiezen natuurlijk afhankelijk van de binnen de organisatie bestaande veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Mijn advies luidt dan ook: kijk goed naar welke gevaren er binnen je organisatie op de loer liggen. Maar neem ook de wensen van klanten mee in je beslissing. Wat willen zij? Het komt vaak voor dat een bedrijf kiest voor VCA omdat de opdrachtgever alleen dáármee bekend is. Om evenwicht te krijgen in elkaars kennis en behoeften is het dan ook zaak om met elkaar het gesprek aan te gaan, afspraken te maken en die zorgvuldig te borgen. Zodat uiteindelijk voor het optimale managementsysteem wordt gekozen en de bestaande risico’s zo veel mogelijk worden uitgesloten. Want dát blijft natuurlijk de hoofdzaak.”

SCCM/NEN

“Kijk goed naar welke gevaren er binnen je organisatie op de loer liggen.”