Tagarchief: Staalconstructie

Een doordacht plan voor de realisatie van eyecatcher Gymworld

linkedin-omslag-kopieren
Lees het gehele artikel

De complexe staalconstructie voor de nieuwbouw van Gymworld te Zoetermeer is geleverd en gemonteerd door Hofman Staalbouw BV. Het bedrijf werkte intensief met alle betrokken partijen samen in het BIM-traject om innovatieve en slimme oplossingen te bedenken, waarmee zij dit unieke ontwerp op een krappe bouwplaats en in een kort tijdsbestek kon realiseren.

20200122_133651-kopieren

De complexiteit van dit project zit hem onder andere in het feit dat het gebouw middels palen boven de grond zweeft. “Het gebouw is opgebouwd uit verschillende overkragende blokken”, aldus directeur Martijn Oosterhuis. “Dankzij een goed doordachte fasering met een uitgebreid montageplan hebben wij alle risico’s in beeld gebracht om veilig, foutloos, gestructureerd en in een kort tijdsbestek met alle betrokken partijen te kunnen bouwen.”

20200122_132540-kopieren

De constructie bestaat uit ca. 650 ton aan staalconstructie. Tevens nam Hofman Staalbouw BV tijdens de montage van de staalconstructie de ca. 5.000 m² kanaalplaatvloeren en alle prefab tribune-elementen mee. “Al met al was het een project vol uitdagingen. Mede dankzij de zeer fijne samenwerking met Remmers Bouwgroep hebben wij – ondanks de tijdsdruk – met veel plezier samen de schouders eronder gezet. Dit heeft geresulteerd in een prachtig eindresultaat.”   

Thermisch verzinkers bieden gemeenschappelijke garantievoorwaarden

arsi-01-print-7-kopieren
Lees het gehele artikel

In januari 2018 trapte Zinkinfo Benelux zijn ZEKER ZINK-campagne op gang om kenbaar te maken dat thermisch verzinken een ongeziene zekerheid biedt voor de corrosiebescherming van staalconstructies. Via de introductie van gemeenschappelijke garantievoorwaarden zet de brancheorganisatie die boodschap extra kracht bij. Alle leden kunnen desgewenst hun klanten uit de Benelux voortaan tot dertig jaar garantie bieden op het geleverde zinkwerk in een C3 corrosiviteitsklasse. En het wordt nog mooier: ook voor poederlaksystemen op thermisch verzinkt staal pakt de branche uit met gemeenschappelijke garantievoorwaarden. Hierover meer in een volgend artikel.

Zinkinfo Benelux

Branche-overkoepelende garantievoorwaarden die alle leden van Zink-info Benelux kunnen toepassen: de droom is eindelijk werkelijkheid. Een belangrijke mijlpaal die de meerwaarde van thermisch verzinken extra in de verf zet, benadrukt Bruno Dursin, algemeen directeur bij Zinkinfo Benelux: “Vroeger paste elke verzinker eigen voorwaarden toe, waardoor er geen uniformiteit bestond. Verschillen qua duurtijd, uitsluitingen, voorwaarden, …: het werd allemaal wat verwarrend. Vanaf 1 juni 2019 kunnen alle verzinkers die lid zijn van Zinkinfo Benelux – niet minder dan 90% van de markt – in alle omstandigheden gemeenschappelijke garantievoorwaarden aanbieden. Een uitstekende zaak, want in het verleden waren sommige verzinkers veel te bescheiden en gaven ze met moeite een garantie, terwijl we er zeker niet voor moeten terugdeinzen om te onderstrepen dat thermisch verzinken niet alleen een kostbare levensduurgarantie biedt, maar ook de garantie dat er geen nazorg nodig is en dat bouwheren, aannemers en staalbouwers geen extra kosten hoeven te vrezen.”

Zinkinfo Benelux

Ook bij deze autonome, bio-ecologische kaswoning werd gekozen voor thermisch verzinkt staal. (Beeld: Joost Demuynck / photojoost.com)

 

Drie garantietermijnen

Naargelang de atmosferische corrosiebelastingcategorieën – lees: het risico op corrosie op de bouwplaats in kwestie – bieden de thermisch verzinkers specifieke garantietermijnen. De basistermijn op discontinu thermisch verzinkt staal die in het overgrote deel van de Benelux van toepassing is, is dertig jaar (categorieën C1, C2 en C3, indien er geen sprake is van staalelementen dunner dan 3 mm). Voor C3 (dikte staalelementen < 3 mm) en C4 (dikte staalelementen > 6mm) geldt een garantieperiode van twintig jaar. Tot slot krijgen klanten tien jaar garantie bij categorie C4 (dikte staalelementen < 6 mm) en categorie C5 (dikte staalelementen > 6 mm). “Over het algemeen kunnen klanten uit de Benelux ervan uitgaan dat de zinklaag de onderliggende staalstructuur minstens drie decennia beschermt tegen corrosie. Dat is behoorlijk lang, waardoor we ons onderscheiden van de klassieke beschermende verfsystemen, die onze termijnen niet halen en doorgaans (slechts) vijf à tien jaar garantie geven. Ook voor projecten buiten de Benelux beschikken we over een set garantievoorwaarden: twintig (C3), tien (C4) en vijf jaar (C5)”, verduidelijkt Dursin.

Collectief bewustzijn

Met de introductie van de gemeenschappelijke garantievoorwaarden speelt Zinkinfo Benelux in op het groeiende belang van onderhoud en de stijgende vraag naar garanties die klanten indekken tegen onverwachte meerkosten. Naast gemeenschappelijke garantievoorwaarden, zullen op 1 juni 2019 ook gemeenschappelijke algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden ingevoerd door de leden van ZIB. “Hiermee zijn we in Europa de eerste brancheorganisatie voor thermische verzinkers die erin geslaagd is om zo’n branche-overkoepelend systeem op poten te zetten; we hopen dat andere landen ons voorbeeld zullen volgen.”

AFAS Experience center, Leusden | AFAS Experience Center: een ontwerp om te koesteren

de-theaterkoepel-met-eigen-toegang-is-de-sleutel-in-de-logistieke-planning-tot-medio-2020-kopieren
Lees het gehele artikel

Een nieuw kantoor in Leusden moet de groei van AFAS Software mogelijk maken. In eigen beheer ontworpen met een team van adviseurs en op een innovatieve manier in de markt gezet; met 750 flexwerkplekken, een volledig geoutilleerd theater, een restaurant en binnen- en buitensportfaciliteiten kiest AFAS voor een campusmodel met een sterk beeldmerk. “Het AFAS Experience Center is een visitekaartje”, zegt oprichter en lid Raad van Bestuur Ton van der Veldt. “Als opdrachtgever zitten wij aan de knoppen, gebruikmakend van zoveel mogelijk innovatieve kennis uit de markt.”

Familiebedrijf AFAS, hoofdsponsor van AZ en naamgever van diverse culturele instellingen, telt momenteel 450 werknemers en is gevestigd aan dezelfde uitvalsweg als de nieuwbouwlocatie, beschikbaar gemaakt door duurzame sloop van de Bankgirocentrale. “Wij zijn misschien een iets ander bedrijf dan de andere, dat zie je meteen als je binnenkomt in ons huidige pand”, zegt Van der Veldt. “Wij adviseren, demonstreren producten en leiden op; dat is mensenwerk. Klantrelaties zijn niet alleen gebaseerd op softwareproducten. Een nieuw kantoor moet zowel klant, werknemer als bezoeker het gevoel geven dat het om de relatie draait.” Een bedrijfspand is zo beschouwd een vorm van marketing van de eigen cultuur, een visitekaartje. “Je kunt ook een ‘doos’ met maximaal benutte vierkante meters realiseren, maar dat wilden we niet. Wel een gebouw waarin wij optimaal kunnen presteren en grote groepen mensen kunnen ontvangen.” De directie van AFAS is als het ware ‘ondergedoken’ om aan het ontwerp van het AFAS Experience Center te werken; de gemeente was enthousiast, zegt Van der Veldt. “Wij hebben het ontwerp aan de gemeenteraad gepresenteerd en een ‘marktdag’ georganiseerd waarop het aan de aannemerij is voorgesteld, en gezegd: ‘kom maar op’. Geen traditionele aanbesteding dus, ook niet tekenen bij het kruisje.”

AFAS Experience Center: een ontwerp om te koesteren

Opdrachtgever in bouwteam

Het AFAS Experience Center is een ensemble gekoppelde gebouwen in een glooiend landschap met waterpartij, bestaand uit een kantoordeel met een gekromde gevel en een uitnodigende entree, een koepelvormig theater en restaurant met gewelfd dak en imposante daglichtpartijen uitgedrukt in omlopen en lichtstraten, op een ruim perceel van 4,5 hectare aan de Olmenlaan. Uitdagingen? “Waar niet?”, zegt bouwkundig projectleider Wim Mars, namens AFAS onderdeel van het bouwteam.

“De tweelaagse parkeergarage onder het gebouw is bijvoorbeeld gefundeerd op een bijzondere ondergrond op de overgang van zand en klei, met een sterke grondwaterwerking.” Slimme oplossingen waren noodzakelijk om de grondgesteldheid onder controle te houden. Het bijzondere gebouwontwerp vroeg daarnaast om hybride oplossingen, met maatwerk in constructie en afwerking. “Dat wisten wij”, zegt Van der Veldt. “En toen wij met aannemerscombinaties in gesprek zijn gegaan, zijn wij in een open houding naar elkaar toe gaan staan: kom met oplossingen, ook als dat andere zijn dan eerder geboden. Wij laten ons graag overtuigen – niet door een partij die zegt ‘het kan niet’, maar ‘zo kan het en gaan wij het doen’. Die groep werd steeds kleiner.”

de-koepel-wordt-nog-voorzien-van-een-speciaal-geengineerde-staal-en-glasconstructie-kopieren

De koepel wordt nog voorzien van een speciaal geëngineerde staal- en glasconstructie.

 

Ambitie en lef

“De ambitie van AFAS is met lef in de markt gezet”, zegt projectleider Thijs Haafkes van Dura Vermeer Bouw Hengelo, bouwkundig aannemer in de gekozen combinatie Dura/HOMIJ. “Wij werden uitgedaagd, waren meteen enthousiast en er is een klik. De mensen van AFAS weten wat zij willen en zijn bouwkundig onderlegd. Je moet bij elkaar passen. AFAS heeft een visie en die gaan wij samen waarmaken. Op een bouwkavel met een uitstekende toegankelijkheid, in dienst van een gebouw met een uitdagend ontwerp en weinig repetitie. Logistiek moet het mogelijk zijn binnen de gestelde tijdsspanne: we gaan ervoor.”

theaterskelet-in-aanbouw-kopieren

Theaterskelet in aanbouw.

 

“Van alle partijen hebben wij vooraf betrokkenheid gevraagd”, zegt Mars, die in verschillende functies de bouwpraktijk heeft kunnen beschouwen. “Actief opdrachtgeverschap is belangrijk, anders kom je in een situatie dat elk procesdeel moet worden uitonderhandeld.” Van der Veldt: “Dus geen gedelegeerd projectmanagement of directievoering, of concerngebonden aannemerscombinaties. Zo nodig nemen wij afscheid van adviseurs als de aannemende partijen betere oplossingen bieden. En dat is gebleken: aannemers en producenten komen met innovaties die ons overtuigen. Doorontwikkeling tijdens de uitvoering dus.”

Indrukwekkende staalconstructie

De parkeergarage is feitelijk een enorme plak waterdicht beton op een actief grondpakket en de engineering en uitvoering daarvan zijn misschien wel de grootste uitdaging van het project geweest. Haafkes: “Qua betonwerk zit hier alles in, van hergebruik van palen tot hybride maatwerkoplossingen met prefab en in-situ beton, holle wanden en vloeren. Ik durf te stellen dat ons plan voor de betonnen onderbouw – met gebruik van trekankers, doorslaggevend is geweest.” Mars knikt bevestigend. “Vervolgens ontstond ruimte om meer te doen op het gebied van duurzaamheid, een gasloos gebouw met een gevel-rc van 6, tripleglas en zonnepanelen op het dak.” AFAS plakt er liever geen label op. “Het is een prestatiegericht proces waarin gezamenlijk stappen voorwaarts zijn gezet.” De contouren van de bouwdelen zijn inmiddels goed te herkennen. In de bouwvak van 2019 bereikt het kantoor met zijn indrukwekkende staalconstructie het hoogste punt. De oplevering van het AFAS Experience Center is voorzien in de tweede helft van 2020. Op 1 januari 2021 wil het bedrijf het gebouw in gebruik nemen.

linksachter-het-huidige-hoofdkantoor-van-afas-kopieren

Linksachter het huidige hoofdkantoor van AFAS.

 

Kritisch op details

Het extern toegankelijke theater, voorzien van toneeltoren, orkestbak, vijf auditoria, theatercafé en bijbehorende techniek, is de rode draad in de uitvoering. “Wij maken een planning op dagniveau met alle partijen”, aldus Haafkes. “Vanaf februari 2018 worden de gebouwen nagenoeg gelijktijdig met drie bouwteams en drie vaste bouwkranen opgebouwd, volledig in BIM geëngineerd.” Geen conflicten, wel voorspelbaarheid. “Een werkwijze die ook binnenstedelijk en met andere betrokken opdrachtgevers tot resultaten heeft geleid.” Mars: “Wij zijn kritisch op de detaillering; zo heeft Octatube, de producent van de theaterkoepel, de staalconstructie voorzien van verlichting en glas voorafgaand aan de bouw al in elkaar gezet en weer gedemonteerd.” Een besluit dat in bouwteamverband is genomen. “Van wie het idee komt, is van ondergeschikt belang.”

VIETS Staalconstructie stapt over op de nieuwe ERP oplossing van Liemar genaamd LiemarX.

viets-nieuwe-hal-liemarx-erp-kopieren
Lees het gehele artikel

Projectleider Rob Nikkels en Financieel manager Esmeralde van de Brandhof hebben Liemar groen licht gegeven om de LiemarX ERP software oplossing bij VIETS te gaan implementeren.

Rob en Esmeralde zijn niet over één nacht ijs gegaan. Gedegen onderzoek naar de gewenste functionaliteit, vergelijkingen met andere aanbieders, alsmede referentiebezoeken hebben de doorslag gegeven.

“Het oude pakket wordt vervangen door LiemarX” zegt Esmeralde. Rob Nikkels geeft aan dat hij met LiemarX “stappen wil gaan maken” om efficiënter te gaan werken. “De vele modules die VIETS gaat gebruiken geven ons die mogelijkheid” zegt Rob. VIETS heeft al ervaring met ERP software maar hoopt op deze manier de concurrentie een stap voor te blijven.

“Als het namelijk een moeilijk project is dan komen wij als VIETS om de hoek kijken, recht toe recht aan werk is niet zozeer ons ding” zegt Esmeralde. “Wij hebben veel specialistisch kennis in huis die wij in het voortraject al inschakelen. Dat bespaart heel veel tijd in de uitvoering en voorkomt faalkosten.

Wij hebben vertrouwen in Liemar en zien de toekomst zonnig tegemoet”, aldus Esmeralde van de Brandhof.

Voor meer info: www.vietsconstructie.nl en www.liemar.nl

Tijd is de nieuwe rijkdom

Liemar-Tablet-met-BI-LiemarX-vs1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Voor bedrijven in de staalbouwsector die projectmatig werken, draait alles om het aspect tijd. Tijd kun je niet kopen, maar wel efficiënter benutten. Liemar levert een software-oplossing voor staalconstructiebedrijven om het aspect tijd beter te beheersen. Daarin is een cruciale rol weggelegd voor de planningsmodule, want tijd is capaciteit. Jan van Hapert van Liemar legt uit hoe staalconstructiebedrijven maximaal ‘in control’ kunnen zijn.

Liemar steel_tauxme_expo_madrid1 kopiëren

Tijdig inkopen doen, op tijd leveren, monteren, het zijn allemaal milestones in het projectmanagement, begint Van Hapert. “Een optimale projectbeheersing is dan ook van levensbelang in een dynamische en veeleisende markt. Met onze software kunnen staalconstructiebedrijven projecten niet alleen beter en efficiënter plannen, maar hebben zij direct ook een totaaloverzicht per project, per onderdeel en zelfs per persoon per dag. Ons systeem zorgt ervoor dat bedrijven in feite meer tijd krijgen omdat processen beter op elkaar worden afgestemd. En daarin zijn wij absoluut uniek in de markt.”

Helikopterview
De software van Liemar gaat echter nog een stap verder. Van Hapert: “We hebben vier statistieken in onze Business Intelligence-module volledig uitgewerkt, zodat klanten inzicht krijgen aan welke knoppen ze moeten draaien om de kosten/baten in de hand te houden. Maar ook om bijvoorbeeld een betere liquiditeit te garanderen of meer marge te kunnen maken op een project.” Van Hapert wil niet zeggen welke statistieken dat dan zijn, maar wil deze graag toelichten tijdens een persoonlijk gesprek. “Met onze oplossing hebben bedrijven volledig zicht op de bedrijfsvoering en de verschillende projecten die lopen. Alle informatie wordt getoond in overzichtelijke dashboards, zodat elk moment is te zien hoe bijvoorbeeld het bedrijf ervoor staat, wat de resultaten zijn van de projecten en welke onderhandse werkzaamheden open staan. Belangrijke beheersaspecten voor staalconstructiebedrijven.”

Liemar steel_urssa_observatory1 kopiëren

Marktleider
Liemar werkt met een compact team van slechts zeven specialisten op het gebied van Lean- en Scrumtechnieken en ICT, maar is wel marktleider in het aantal licenties/gebruikers bij grote staalbouwbedrijven. “Onze software is geschikt voor bedrijven vanaf pakweg dertig medewerkers, want dan wordt projectbeheersing pas écht belangrijk”, zegt Van Hapert. “De software draait op de eigen server bij bedrijven, maar kan eventueel ook voor 100% in de cloud. We zien langzaam een verschuiving optreden, waarbij bedrijven het beheer van de ICT-omgeving uitbesteden. Een verschuiving naar de cloud is dan een logisch gevolg. Voor onze software is het om het even. De softwarearchitectuur is bovendien zodanig geconstrueerd dat er geen snelheidsverlies optreedt als gebruik wordt gemaakt van eventueel verouderde apparatuur.”

Liemar Planning beeldscherm afbeelding kopiëren

De softwareoplossing van Liemar is modulair opgebouwd en omvat alle modules die een staalconstructiebedrijf nodig heeft. Dat gaat van calculatie- en offertebeheer tot projectbeheersing, werkvoorbereiding en machineaansturing. “We zijn de enige leverancier met een 2-wegcommunicatie naar en van machines. Als een product gereed is, wordt dat teruggekoppeld naar de ERP-oplossing. Eveneens uniek is de 3-laagse planningsmethodiek in één module, bestaande uit projectplanning, productplanning en planning per persoon per dag. Tot slot bieden we modules voor materieel- en gereedschapsbeheer, inkoop/verkoop en documentbeheer. Kortom, een omvangrijk en compleet pakket voor een optimale projectbeheersing.”  

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Liemar

Kennissessie “Het nieuwe Rendement denken in 2019”

Liemar
Lees het gehele artikel

Speciaal voor Staalconstructie en Staalbouw bedrijven organiseert Liemar een gratis kennissessie voor directieleden en projectleiders.

De kennissessie is bedoeld om de staalbouwer/projectleider na afloop de vaardigheid mee te geven zijn projecten en bedrijf “in control” te krijgen én te behouden.

Klanten van Liemar zijn ook aanwezig om hun praktijk kennis met u en elkaar te delen.

U hoeft geen specifieke kennis van Bedrijfseconomie te hebben.

Jan van Hapert van Liemar legt de methode die zij ontwikkeld hebben op een makkelijke en begrijpelijk manier uit, zodat wanneer u de volgende dag weer op kantoor bent dit direct kan toepassen.

Locatie:
Kasteel Maurick
Maurick 3
5261 NA  Vught

Wanneer?
Woensdag 13 maart 2019

Je vindt alle info op onze website pagina te weten:
http://www.liemar.nl/evenementen/kennissessie-nieuwe-rendement-denken/

Daar kan je je ook aanmelden.

Programma:

  • 16.00 tot 16.30 uur: ontvangst
  • 16.30 tot 17.00 uur: Uitleg van “Het Nieuwe Rendement Denken” en hoe je met slechts 4 statistieken je bedrijf én je projecten “In Control” blijft. Dit in combinatie met de ERP Staalbouw software “LiemarX”.
  • 17.00 tot 17.30 uur: Demonstratie en uitleg over het gebruik en de werking van de nieuwe krachtige Project-Productie-Personeels-Planning module en het effect hiervan op uw project resultaat.
  • 17.30 tot 18.00 uur: Interactieve kennis overdracht sessie met discussie en vragen over Projectbeheer, ERP en Planning, waar uw inbreng, vragen en visie zeer op prijs wordt gesteld.
  • 18.00 tot 19.00 uur: Hapje, drankje en verdere kennisdeling